Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 10/1 (1994) 47-48

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 10 nummer 1 (april 1994). pag. 47-48


De inhoud van het Contactblad in 1993

(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

pagina omschrijving auteur/samensteller

3 De Bussummergrindweg G.M. Langemeijer
6 Een index op de inhoud van 25 Contactbladen
7 Villa Klein Delta A.J.M.E. van Pampus-Gribling
12 Lezers reageren; idee t.g.v. 10 jaar HKB J.M. Molenaar
13 Het beeldenwinkeltje van Fransen I. de Beer
17 Wie kent de bruiloftsgasten op de foto?
18 Het Sint Josephgebouw 65 jaar J.H.M. Klijnman
24 J.R. Heerschop al 35 jaar aktief in Bussum J. Vos
26 De afdelingen documentatie en oudheidskamer samengevoegd
26 Stichting Kadastrale Atlas Noord-Holland 1832
29 Een trein stond stil G.M. Langemeijer
30 Vliegtuig neergestort bij gymlokaal J.H.M. Klijnman
31 Verbouwing levert sporen van de oorlog J. Vos
32 Waar is de foto van Ruth van Thienen genomen?
34 Afdeling documentatie C. de Jong
35 Bussum aan het begin van deze eeuw G.J. van der Linden
40 Ambtelijke nauwkeurigheid met een halve cent I. de Beer
44 Een klein kerkje naast de grote Majella ds. P.J.C. Korver
49 Drie generaties juweliers Susan I. de Beer
57 Lezers reageren: foto van Ruth van Thienen J. Vos
58 Lezers reageren: foto van bruiloftsgasten Th.A.M. Kort
58 Lezers reageren: een trein stond stil A.Cup / J.M. Molenaar
60 Maarschalk Kisjes I. de Beer
61 Koek op de mouw J. Vos
62 Het huis Hamerstraat 56-58 J. Andriessen-van Zuijlen
64 Bomen hebben iets ... F.X.J. Baneke
68 Een beschrijving van Bussum uit 1845 (vervolg) en rond 1851 B.J.W. Bal
69 H. van den Berg vertelt over de AAB J. Vos
73 Werkgroep documentatie W.M. van Berkel
73 Werkgroep architectuur C. de Jong
75 Werkgroep dorpskern
76 Onderwerpen voor historische jeugdboeken gevraagd
77 De Sint Jozefkerk 40 jaar J.H.M. Klijnman
78 Goede gedienstige I. de Beer
79 Cursusaanbod 1993-1994
85 90 Jaar Kort Shoes in Bussum Th.A.M. Kort
92 Open Monumentendag 1993 J.H.M. Klijnman
95 Tan Malaka in Bussum (1916-1919) J. Hekkenberg
100 Financieel jaarverslag 1993 etc. de penningmeester
101 Curieus regionaal Dagboek 1917-1920 verschenen
105 Een beschrijving van Bussum rond 1877 B.J.W. Bal
106 Vragen over vroeger; handleiding historische interviews
108 Wil Banis: wegenwachter op motor met zijspan I. de Beer
114 H. Banis, de eerste burgemeester van Bussum M.J.M. Heyne
116 De grond waarop ik woon A. Cup
117 Informatie/documentatiecentrum C. de Jong
119 Herinneringen A.J. Stappers-van Breemen
124 Nieuwe aanwinsten afdeling documentatie C. de Jong
125 Lezers reageren: maarschalk Kisjes M.G. de Leeuw
127 Lezers reageren: koek op de mouw J. Vos
128 Het eerste notulenboek van Bussum N. Krijnen-van Gog
130 J.H.W. Reddingius, gemeentesecretaris F.B. Nusselder
132 Jaarverslag 1993 de secretaris
134 De Odd Fellows in Bussum I.O.O.F.