HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 68

Een beschrijving van Bussum rond 1851

auteur: Ben Bal

Klik hier voor de pdf van dit artikel

BUSSUM, gemeente, beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 632 bunders, 61 vierkante roeden, 57 vierkante ellen, waaronder 604 bunders 23 vierkante roeden 63 vierkante
ellen belastbaar land.

In het jaar 1843 is in het dorp Bussum eene nieuwe Roomsch Katholijke kerk gesticht, zijnde een langwerpig gebouw, met eenen koepelvormigen toren boven den gevel en van een orgel en altaar voorzien. De pastorij is er achter aan gebouwd.

Het wapen is van keel met vijf boekweitkorrels van goud.

OUD-BUSSUM is een fraai uitgestrekt landgoed, met een aanzienlijk heerenhuis, oranjerie en andere bijgebouwen, beslaande eene oppervlakte van 108 bunders 43 vierkante roeden 36 vierkante ellen, en is een eigendom van den Heer Abraham Bredius, te Amsterdam. De lommerrijke dreven en aangename wandelpaden zijn voor ieder toegankelijk. Het huis ligt 20 minuten Noord Oost van Naarden en 3/4 uur Zuid West van Huizen.

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 105 gasten en geen leden online