HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 68

Een beschrijving van Bussum rond 1851

auteur: Ben Bal

Klik hier voor de pdf van dit artikel

BUSSUM, gemeente, beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 632 bunders, 61 vierkante roeden, 57 vierkante ellen, waaronder 604 bunders 23 vierkante roeden 63 vierkante
ellen belastbaar land.

In het jaar 1843 is in het dorp Bussum eene nieuwe Roomsch Katholijke kerk gesticht, zijnde een langwerpig gebouw, met eenen koepelvormigen toren boven den gevel en van een orgel en altaar voorzien. De pastorij is er achter aan gebouwd.

Het wapen is van keel met vijf boekweitkorrels van goud.

OUD-BUSSUM is een fraai uitgestrekt landgoed, met een aanzienlijk heerenhuis, oranjerie en andere bijgebouwen, beslaande eene oppervlakte van 108 bunders 43 vierkante roeden 36 vierkante ellen, en is een eigendom van den Heer Abraham Bredius, te Amsterdam. De lommerrijke dreven en aangename wandelpaden zijn voor ieder toegankelijk. Het huis ligt 20 minuten Noord Oost van Naarden en 3/4 uur Zuid West van Huizen.

Actueel

OMD2019

                                      

                                      

Het Open Monumentenweekend 2019 in Bussum was een doorslaand succes. Ook al was het schitterend weer, het binnenprogramma in het legendarische Concordia trok zaterdag en zondag veel belangstellenden. Vooral zaterdag zat de zaal steeds tjokvol met mensen die de film over Concordia zagen, de diverse lezingen bijwoonden en genoten van live-muziek (o.a het Toonkunstkoor). Intussen was ook de fototentoonstelling in trek.

 

Zondag was het iets rustiger, maar de Cabriobus die "plekken van plezier" in Bussum aandeed was tijdens de meeste ritten grotendeels vol. Ook nu weer werd de film goed bekeken en ook de oude foto's waren voor veel mensen aantrekkelijk. De "plekken van belang" (drie kerken, een synagoge en twee begraafplaatsen) trokken wat minder mensen dan het programma in Concordia. Maar het was mooi dat de Koepelkerk en de Spiegelkerk zaterdag meededen aan de Nationale Orgeldag. Dat gaf de openstelling een bijzondere glans (en geluid). Op de twee begraafplaatsen was het rustig, maar toch waren er bezoekers die zich graag lieten rondleiden. Al met al waren er dit OMD-weekend naar schatting duizend bezoekers.

 

Natuurlijk lieten mensen zich weer inschrijven als nieuw lid van de Historische Kring Bussum: samen met de inschrijvingen tijdens Bussum Cultureel waren dat er ruim veertig. Inmiddels is het magische ledental van duizend ruim overschreden. De grens van elfhonderd is nu gepasseerd.

Bekijk HIER  een album met foto's van het OpenMonumentenweekend

Foto van de maand

Concordia 1964

September 2019