HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 68

Een beschrijving van Bussum rond 1851

auteur: Ben Bal

Klik hier voor de pdf van dit artikel

BUSSUM, gemeente, beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 632 bunders, 61 vierkante roeden, 57 vierkante ellen, waaronder 604 bunders 23 vierkante roeden 63 vierkante
ellen belastbaar land.

In het jaar 1843 is in het dorp Bussum eene nieuwe Roomsch Katholijke kerk gesticht, zijnde een langwerpig gebouw, met eenen koepelvormigen toren boven den gevel en van een orgel en altaar voorzien. De pastorij is er achter aan gebouwd.

Het wapen is van keel met vijf boekweitkorrels van goud.

OUD-BUSSUM is een fraai uitgestrekt landgoed, met een aanzienlijk heerenhuis, oranjerie en andere bijgebouwen, beslaande eene oppervlakte van 108 bunders 43 vierkante roeden 36 vierkante ellen, en is een eigendom van den Heer Abraham Bredius, te Amsterdam. De lommerrijke dreven en aangename wandelpaden zijn voor ieder toegankelijk. Het huis ligt 20 minuten Noord Oost van Naarden en 3/4 uur Zuid West van Huizen.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 57 gasten en geen leden online