HOME HKB
Open Menu
uContactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 76

Onderwerpen voor historische jeugdboeken gevraagd

auteur: Stichting Culturele Raad Noord-Holland

Klik hier voor de pdf van dit artikel

"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst." Dit gezegde klinkt vreemd als we het over lokale geschiedenis hebben, want verleden en toekomst liggen toch ver uit elkaar? Maar laten we niet vergeten dat de jeugd van nu straks de volwassenen zijn die de beslissingen nemen over het behoud van overblijfselen uit het verleden. Zaken als monumentenzorg en cultuurbehoud die de historische verenigingen na aan het hart liggen .

Daarom is het van groot belang de jeugd belangstelling en liefde voor de geschiedenis van de eigen plaats of streek bij te brengen, zodat ze waardering voor het verleden krijgen. De Culturele Raad Noord-Holland heeft nu een projekt gestart om in de loop van de komende 5 à 10 jaren een serie historische jeugdboeken te laten schrijven. In elk boek zal een verhaal uit de lokale geschiedenis centraal staan. Samenwerking tussen auteur en historische vereniging ligt voor de hand. Omdat niet alle jeugdboekenschrijvers volledig op de hoogte zijn van wat in het verleden in Noord-Holland is gebeurd, roept de Culturele Raad bij dit projekt de hulp in van de historische verenigingen in de provincie. Gevraagd wordt om aan te geven of er in Bussum of de regio in het verleden een opvallende of ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden die als aanknopingspunt kan dienen voor een jeugdboek.

Weet u een dergelijke historische gebeurtenis of wellicht enkele gebeurtenissen, dan kunt u dit melden; een korte puntsgewijze weergave op maximaal een A4-tje is voldoende. Adres: Stichting Culturele Raad Noord-Holland, postbus 5348 2000 GH Haarlem

Actueel

OMD2019

                                      

                                      

Het Open Monumentenweekend 2019 in Bussum was een doorslaand succes. Ook al was het schitterend weer, het binnenprogramma in het legendarische Concordia trok zaterdag en zondag veel belangstellenden. Vooral zaterdag zat de zaal steeds tjokvol met mensen die de film over Concordia zagen, de diverse lezingen bijwoonden en genoten van live-muziek (o.a het Toonkunstkoor). Intussen was ook de fototentoonstelling in trek.

 

Zondag was het iets rustiger, maar de Cabriobus die "plekken van plezier" in Bussum aandeed was tijdens de meeste ritten grotendeels vol. Ook nu weer werd de film goed bekeken en ook de oude foto's waren voor veel mensen aantrekkelijk. De "plekken van belang" (drie kerken, een synagoge en twee begraafplaatsen) trokken wat minder mensen dan het programma in Concordia. Maar het was mooi dat de Koepelkerk en de Spiegelkerk zaterdag meededen aan de Nationale Orgeldag. Dat gaf de openstelling een bijzondere glans (en geluid). Op de twee begraafplaatsen was het rustig, maar toch waren er bezoekers die zich graag lieten rondleiden. Al met al waren er dit OMD-weekend naar schatting duizend bezoekers.

 

Natuurlijk lieten mensen zich weer inschrijven als nieuw lid van de Historische Kring Bussum: samen met de inschrijvingen tijdens Bussum Cultureel waren dat er ruim veertig. Inmiddels is het magische ledental van duizend ruim overschreden. De grens van elfhonderd is nu gepasseerd.

Bekijk HIER  een album met foto's van het OpenMonumentenweekend

Foto van de maand

Concordia 1964

September 2019