HOME HKB
Open Menu
uContactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 76

Onderwerpen voor historische jeugdboeken gevraagd

auteur: Stichting Culturele Raad Noord-Holland

Klik hier voor de pdf van dit artikel

"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst." Dit gezegde klinkt vreemd als we het over lokale geschiedenis hebben, want verleden en toekomst liggen toch ver uit elkaar? Maar laten we niet vergeten dat de jeugd van nu straks de volwassenen zijn die de beslissingen nemen over het behoud van overblijfselen uit het verleden. Zaken als monumentenzorg en cultuurbehoud die de historische verenigingen na aan het hart liggen .

Daarom is het van groot belang de jeugd belangstelling en liefde voor de geschiedenis van de eigen plaats of streek bij te brengen, zodat ze waardering voor het verleden krijgen. De Culturele Raad Noord-Holland heeft nu een projekt gestart om in de loop van de komende 5 à 10 jaren een serie historische jeugdboeken te laten schrijven. In elk boek zal een verhaal uit de lokale geschiedenis centraal staan. Samenwerking tussen auteur en historische vereniging ligt voor de hand. Omdat niet alle jeugdboekenschrijvers volledig op de hoogte zijn van wat in het verleden in Noord-Holland is gebeurd, roept de Culturele Raad bij dit projekt de hulp in van de historische verenigingen in de provincie. Gevraagd wordt om aan te geven of er in Bussum of de regio in het verleden een opvallende of ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden die als aanknopingspunt kan dienen voor een jeugdboek.

Weet u een dergelijke historische gebeurtenis of wellicht enkele gebeurtenissen, dan kunt u dit melden; een korte puntsgewijze weergave op maximaal een A4-tje is voldoende. Adres: Stichting Culturele Raad Noord-Holland, postbus 5348 2000 GH Haarlem

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 99 gasten en geen leden online