HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 73

Werkgroep Documentatie

auteur: W.M. van Berkel

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Er is een tijd van komen, maar óók van gaan. In overleg met het bestuur en de leden van de werkgroep documentatie, heb ik besloten om het eens wat kalmer aan te gaan doen en mij terug te trekken als coördinator van de werkgroep. Mevr. C. de Jong heb ik bereid gevonden om mijn funktie over te nemen, hetgeen haar zeker wel zal lukken. Van deze gelegenheid wil ik tevens gebruik maken om iedereen, zowel binnen als buiten onze vereniging, met wie ik kontakten had, te bedanken voor de prettige wijze van omgang. Dit geldt zeker voor de leden van de werkgroep waarmee ik bijna acht jaar heb samengewerkt.

Het is de moeite waard om eens een bezoek te brengen aan onze nieuwe behuizing en kennis te komen maken met onze nieuwe coördinator: mevr. C. de Jong.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 26 gasten en geen leden online