HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 73

Werkgroep Documentatie

auteur: W.M. van Berkel

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Er is een tijd van komen, maar óók van gaan. In overleg met het bestuur en de leden van de werkgroep documentatie, heb ik besloten om het eens wat kalmer aan te gaan doen en mij terug te trekken als coördinator van de werkgroep. Mevr. C. de Jong heb ik bereid gevonden om mijn funktie over te nemen, hetgeen haar zeker wel zal lukken. Van deze gelegenheid wil ik tevens gebruik maken om iedereen, zowel binnen als buiten onze vereniging, met wie ik kontakten had, te bedanken voor de prettige wijze van omgang. Dit geldt zeker voor de leden van de werkgroep waarmee ik bijna acht jaar heb samengewerkt.

Het is de moeite waard om eens een bezoek te brengen aan onze nieuwe behuizing en kennis te komen maken met onze nieuwe coördinator: mevr. C. de Jong.

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 123 gasten en geen leden online