Bussum en de TV
Open Menu

In oktober 2021 was het zeventig jaar geleden dat in Bussum de Nederlandse televisie van start ging. De Historische Kring Bussum  heeft daar net als met de eerdere jubilea op diverse manieren aandacht aan besteed. Aan de Kerkstraat / hoek Kapelstraat, stond de eerste televisiestudio, studio Irene. Een landelijke uitzending was het eigenlijk toen nog niet: de tv-zender in Lopik bestreek maar een deel van Nederland, en in 1951 waren er nog maar een paar honderd tv-toestellen in Nederland. Televisie is nu niet meer uit ons leven weg te denken. Met miljoenen kijkers is het een massamedium geworden, met talloze tv-stations waaruit we kunnen kiezen. Het Bussumse tv-verleden heeft veel sporen in het dorp achtergelaten die met behulp van de Historische Kring Bussum nog te vinden zijn.

Ter gelegenheid van het zeventigste jubileumjaar van de televisie in Nederland in oktober 2021 is een herdruk verschenen van het boekje waarin een wandel- fietstocht door het oude televisie dorp wordt beschreven, geillustreerd met talrijke nostalgische foto's  De eerste druk is uitgebracht In 2011 ter gelegenheid van het 60e tv-jubileum. In deze tweede herziene druk  zijn  de locatiefoto's uit 2011 vervangen door die uit 2021

De QR-route ‘Bussum en de Televisie’ is nieuw leven in geblazen. Dat was gewenst omdat de website-ondersteuning door de netwerk organisatie ‘Oneindig Noordholland’ na tien jaar werd beëindigd. Het 70-jarig jubileum van de Nederlandse televisie op 2 oktober 2021 was een goede gelegenheid om de route in eigen beheer te nemen en deels aan te passen. 

In deze film haalt Annet Betsalel herinneringen op aan het theater Concordia.  Vanaf 1951 werdt het gebruikt als televisiestudio en later ook als radiostudio. In 1967 werd hier de eerste kleuren TV uitzending uitgezonden. Nadat de NOS naar Hilversum was vertrokken vonden commerciële omroepen er een plek. De laatste vertrok in het voorjaar van 2007. Daarna kwam er een kinderopvang in Concordia.

In 2008, het jaar van het 25-jarig jubileum van de Historische Kring Bussum werd een herinnerings plaquette onthuld aan het appartementen gebouw op de hoek van de Kerkstraat en de Kapelstraat, de plaats waar de Irenestudio heeft gestaan. In deze studio werd in oktober 1951 de Nederlandse televisie geboren.

Ter gelegenheid van de jubileum tentoonstelling van de HKB in 2008 is er een fotocollage gemaakt over de beginjaren van de Nederlandse televisie in Bussum. Dertienhonderd mensen, onder wie veel oud-medewerkers van de televisie in Bussum bezochten de tentoonstelling,

Klik op het plaatje om de collage te bekijken.

 

Deze DVD is voor de HKB samengesteld  door Jaap van Hassel en Chris Leenders en geeft een overzicht van de geboorte en het ontstaan van de Nederlandse televisie te Bussum tijdens de periode 1951-1986. Een trailer vindt u  HIER   

De DVD  is te koop op ons documentaiecentrum, zie winkel

De geschiedenis van de beginjaren van de televisie in Nederland en wat dit betekende voor Bussum

Dit boekje bevat een compilatie van artikelen over de Bussumse jaren van de Nederlandse Televisie, die verschenen zijn in het Bussums Historisch Tijdschrift. Het werd samengesteld ter gelegenheid van de jubileum tentoonstelling van de HKB in 2008. Het is te koop op ons documentaiecentrum, zie winkel