ANBI
Open Menu

De Historische Kring Bussum is per 1 januari 2011 aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het fiscaalnummer is RSIN 8166.01.227.
De vereniging wordt geheel geleid door vrijwilligers en mag als ANBI fiscaal aftrekbare giften, lijfrente, schenkingen en legaten ontvangen.
Contributies, subsidies en bijdragen van sponsors en particuliere giften zijn noodzakelijk om ons werk in overeenstemming met onze doelstellingen te kunnen uitvoeren. De vrijwilligers ontvangen geen beloning en krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

In het kader van de ANBI-status hier de Jaarrekening 2021 

De Begroting 2023

Het concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering 29-09-2021

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020

Bekijk en/of download HIER de in 2017 gewijzigde statuten en lees ook het Huishoudelijk Reglement