Actuele berichten
Open Menu

Overzicht van de meest recente artikelen in de rubriek Actueel

Ruim zeshonderd struikelstenen zullen de komende jaren binnen de gemeente Gooise Meren worden geplaatst. Dat zegt de recent opgerichte Stichting Struikelstenen Gooise Meren. Het gaat om herdenkingsstenen die in de stoep worden geplaatst voor woningen van waaruit bewoners in de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd naar Duitse vernietigingskampen .In Naarden en Bussum liggen er nu nog geen twintig stenen, maar dat zullen er uiteindelijk vele honderden worden op basis van een lijst die is opgesteld door Hans Jonker, die research heeft gedaan in het bevolkingsregister.

Begin juli is het burger wetenschapsproject Scars of War van start gegaan. Dat meldt de Gooi & Eemlander. Nu steeds minder mensen in leven zijn die de Tweede Wereld oorlog hebben meegemaakt is het belangrijk om de nieuwe geneatie kennis te laten maken met de sporen die de oorlog heeft achtergelaten. In het Gooi en de Utrechtse heuvelrug zullen die voor het eerst goed in kaart worden gebracht. Dit aan de hand van online-kaarten. Het gaat dan om bijvoorbeeld loopgraven, bomkraters en munitiedepots. Er wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op vrijwilligers. Ze kunnen terecht op de website Scars of War-Littekens in het landschap.

Vrijdagmiddag 10 juni maakte een groep vrijwilligers van de Historische Kring Bussum  en andere belangstellenden een ontdekkingstocht naar de grafheuvels in het heidegebied tussen Bussum en Hilversum. Dit onder leiding van Sander Koopman van de archeologenvereniging ANW Naerdincklant. De excursie betekende een pittige wandeling van ruim twee uur over de Bussumerheide en de Westerheide. Daarbij werden de grafheuvels bekeken, het gebied met het urnenveld en de Lange Heul, met de plaats van een verdwenen middeleeuwse boerderij, waar ook een grafheuvel heeft gelegen.

   
 

De archieven van Gooise Meren /Huizen -met de vestiging in Naarden Vesting- en het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hilversum, dat voor Hilversum, Wijdemeren, Laren en Blaricum archieftaken uitvoert, gaan fuseren. Dat meldt Bussums Nieuws Extra op basis van een collegebrief van wethouder Geert-Jan Hendriks aan de gemeenteraad van Gooise Meren. Volgens hem blijkt de schaalgrootte van de afzonderlijk archiefdiensten niet meer passend voor de opgaven waar het archief tegenwoordig voor staat, zoals het digitaal opslaan en beheren in een E-depot. 'Het onderzoek naar deze optie laat weinig ruimte voor twijfel: fuseren is een uitgelezen kans om te komen tot een robuuste organisatie die beter toegerust is voor de opgaven van de archiefdiensten'  staat in de brief.

Met de komst van de nieuwe omgevingswet -in werking per 1 januari 2023- verandert er veel in de verantwoordelijkheden en werkwijzen in het zogenoemde fysieke leefomgevingsdomein (bouwwerken, infrastructuur, water, watersystemen, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed) van de overheden. Veel meer dan voorheen ligt door deze wet de verantwoordelijkheid voor uitvoering op gemeentelijk niveau. Daarom hebben deskundigen vanuit de Nederlandse Archeologie Vereniging en Erfgoedvereniging Heemschut voor vrijwilligers en geïnteresseerden in erfgoed (archeologisch, landschappelijk, monumentaal en immaterieel) een digitale kennismakingsmodule gemaakt met als doel het verwerven van enige basiskennis over de omgevingswet, de erfgoedwet en burgerparticipatie.

De Bussumse watertoren staat weer in de steigers, voor 't eerst sinds de laatste oplevering in 2010. Toen werd de toren onderdeel van een duurzaam kantoorcomplex. Er is door harde wind flinke schade ontstaan, vooral aan de bovenkant. De watertoren staat sinds 1897 aan de Bussumergrindweg. Renovatie-werkzaamheden werden uitgevoerd in 1927 en in 1967. Bij die laatste klus werd de ommanteling van de bovenbouw vervangen en ontstond het befaamde 'horlogeknopje'.

Woensdagmiddag 4 mei is een krans gelegd ter nagedachtenis aan de Bussumse verzetsstrijders die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Dat gebeurde in het plantsoentje op de hoek van de Fokke Bleekerstraat en de P.M.R. Versteeghstraat, in aanwezigheid van burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren en een groot aantal belangstellenden, waaronder twee veteranen uit  WO2

Op 22 april zijn in de Thierensstraat voor nummer 11 twee struikelstenen gelegd. Het was  toen precies 79 jaar geleden dat Abraham Mauw en zijn vrouw Rebecca de la Bella vandaar werden gedeporteerd naar Kamp Westerbork. Nog geen maand later, op 18 mei 1943, werden ze naar Sobibór getransporteerd, waar ze na aankomst op 21 mei onmiddellijk werden omgebracht. De struikelstenen voor Abraham en Rebecca zijn een initiatief van hun kleinkinderen Arnold Spee uit Amsterdam en Rifke Espkamp uit Voorschoten, zoon en dochter van Rosa Marie Mauw.

Het Bussums Historisch Tijdschrift komt er weer aan! De Brinklaan, de oudste en langste straat van Bussum is het belangrijkste onderwerp van het jongste nummer van onze glossy. In het blad wordt ook de onlangs overleden Auschwitz-overlevende Ernst Verduin herdacht en we staan stil bij de gebeurtenissen rond de vrijwel vergeten april-mei-staking van 1943.
Het tijdschift is voor € 7,50 te koop in de Bussumse boekhandels. Wilt u niet iedere keer voor BHT naar de boekhandel, wordt dan voor € 15 per jaar lid van de Historische Kring Bussum en u krijgt het blad thuisbezorgd.

De Huibert van Eijken straat in Naarden is een bijzondere straat. Bestaat iets meer dan honderd jaar en maakt deel uit van Tuindorp Keverdijk. Het waren de eerste stenen huizen buiten de vesting. Voor 1921 werden alle huizen binnen de schootsvelden van de Vesting Naarden van hout gebouwd, zodat ze in geval van oorlog snel neergehaald of platgebrand konden worden. In de straat staan karakteristieke boerderij-achtige woningen waarvan de WoningStichting Naarden een deel wil slopen om ruimte te maken voor nieuwbouw.

De jaarlijkse herdenking van de overdracht van Kamp Amersfoort in 1945 aan het Rode Kruis is op 19 april a.s alleen via een livestream te volgen. Vanaf 13.30 uur kan dat via oa.de websites www.kampamersfoort.nl en www.herdenken.tv. Er is onder andere voorzien in documentaires waarin nabestaanden van oud-gevangenen Floris Bakels en Martinus Letterie naar Natzweiler en Neuengamme reizen. De Historische Kring Bussum heeft in 2010 in de Wilhelminakerk een avond gewijd aan de verzetsman en schrijver Floris Bakels

Op 19 april a.s. zal Annet Betsalel in de bibliotheek in Naarden vertellen over en beelden laten zien van de GEDENKROUTE GOOISE MEREN, die twee jaar geleden is samengesteld ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Ook zal ze nader stilstaan bij het bijzondere verhaal van het gezin Veffer dat, ondergedoken op de Bussumse Vaartweg, dankzij hulp van buitenaf de oorlog overleefde. Het jeugdboek DE WERELD VAN MAX dat Betsalel over de Veffers schreef, is die ochtend (naar wens gesigneerd) te koop. Tijd: 10 – 12 uur. Locatie: Majoor Kampsstraat 3. Toegang gratis, wel van te voren aanmelden via https://is.gd/mX2sUl 

Zaterdag 9 april was het in de Jumbo supermarkt aan het Julianaplein een levendig komen en gaan van voornamelijk ouderen. Ze ruilden plakplaatjes over de geschiedenis van Bussum die bij de boodschappen worden verstrekt. Eerder was het ook al mogelijk om wat om te ruilen, maar nu was er dan een 'officiële' ruilbeurs die enkele uren duurde en waar flink wat mensen op af kwamen. Jumbo verstrekte daarbij koffie en koek.

 Goede Vrijdag 14 april 1922 werd de Matthäuspassion voor de eerste keer in de Grote Kerk van Naarden uitgevoerd. Ongeveer een half jaar eerder was de Nederlandsche Bachvereniging opgericht. Johan Schoonderbeek was de eerste dirigent (zie foto hieronder) en hij werd opgevolgd door achtereen-volgens Evert Cornelis, Anton van der Horst en Charles de Wolff.

Boekhandel LOS is in de meer dan 150 jaar die de zaak bestaat weer eens verkocht. Cor Wiersma en Lenneke Gons hebben per 1 april hun oer-Bussumse bedrijf overgedaan aan Mascha Sluijter. Zij werkte als hun rechterhand al meer dan 25 jaar bij de boekhandel aan de Nassaulaan. Cor Wiersma en Lenneke Gons waren eigenaren sinds 2001 en zeggen nu te willen genieten van een nieuwe tijd zonder winkel, maar altijd met boeken. Ze danken al hun klanten voor vriendschap en samenwerking in de prachtige tijd waarin ze de zaak als 'hun kindje' hebben gerund. Lees HIER hun brief.

De Historische Kring Bussum heeft op zaterdagmiddag 26 maart een extra boost gekregen ! De vrijwilligers kwamen zoveel dat kon bijeen in de tuin van de Remonstrantse kerk aan de Koningslaan. Het was mede door de prettige voorjaarszon een warm weerzien nu al die corona maatregelen zijn opgeheven. Voorzitter Nol Verhagen kwam met een welkomstwoord voor alle aanwezigen, en hintte even aan de evenementen en projecten die dit jaar voor de HKB in het verschiet liggen.

Gemeenteraden traden aan nadat Bussum zich in 1817 van Naarden had afgescheiden. Aanvankelijk werden de 7 tot 9 raadsleden niet gekozen maar benoemd. Vanaf de inwerking-treding van de Gemeentewet in 1851 werden de leden van de raad niet meer benoemd maar gekozen uit en door belasting betalende inwoners. Bussum had toen iets meer dan 900 inwoners. Na de aanleg van de spoorlijn in 1874 en de daardoor ontstane flinke bevolkingsgroei ontbrandde er een verkiezingsstrijd tussen oude en nieuwe Bussumers.

Bussum heeft een nieuwe straat! Zaterdag 5 maart werd het straatnaambord onthuld. De straat heeft de naam gekregen van de aannemer Cornelis van Norren (1850-1935). Hij werkte voor alle bekende architecten in zijn tijd, zoals Berlage, Kruisweg en De Bazel. Van Norren woonde met zijn grote gezin aan de Iepenlaan waar hij in 1891 het kerkje daar bouwde. Hij was jarenlang kerkenraadslid, ook gemeenteraadslid, wethouder en loco-burgemeester. Hoe vind je het nieuwe Bussumse straatje?

De onthutsende berichten over de oorlog in Oekraïne hebben geleid tot talloze inzamelings acties in Nederland, ook in Bussum. Terwijl de eerste vluchtelingen in Nederland aankomen proberen veel Nederlanders vooral ook materieel hun steun te betuigen, met allerlei hulpgoederen. Op de Piet Heinlaan bij de Groene Ruijter in Bussum was het een komen en gaan van mensen met zakken, dozen en losse spullen, die vervolgens werden ingeladen in vrachtauto's. Een bijzonder gezicht. Zo'n massaal hulpbetoon werd ook gezien bij de watersnoodramp in 1953 in zuidwest Nederland. Klik HIER voor een bericht in de Bussumsche Courant van destijds

De oorlog in Oekraïne heeft al snel een grote vluchtelingen stroom op gang gebracht. Ongetwijfeld zullen er Oekraïners in Nederland en mogelijk ook in Bussum belanden. Dit doet meteen denken aan eerdere groepen vluchtelingen in de roerige eeuw die achter ons ligt, zoals Belgen, Joden, Hongaren, Vietnamezen en Bosniërs. In deze eeuw zijn onder anderen veel Syriërs op de vlucht geslagen. In 1914 na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam met de val van Antwerpen ook een enorme vluchtelingen stroom op gang.

De prenten achter de ramen van het gebouw De Vonk die na de storm Eunice op 18 februari tevoorschijn kwamen blijken in tegenstelling tot ons eerdere bericht niet van de Historische Kring Bussum. Niet onze laatste en zesde raamtentoonstelling uit 2013 is te zien maar blijkens ons archief een activiteit van Werkgroep Ensemble uit 2017. Die wilde snel actie tegen de verloedering van het gebouw dat na modernisering weer heel bruikbaar wordt geacht.

De storm Eunice heeft op vrijdag 18 februari een oude raamexpositie uit 2013 van de Historische Kring Bussum zichtbaar gemaakt. Het was de laatste en zesde tentoonstelling op de ramen van het omstreden gebouw De Vonk. Zie foto. Onderwerp was Oranje, met bijvoorbeeld namen van scholen, Oranje-optochten e.d. De eerste expositie in 2010 betrof de geschiedenis van het Vonkpand zelf. Die werd geopend door de toenmalige burgemeester van Bussum, Milo Schoenmaker.

Nieuw bordje QR-route Bussum en de TV

De werkgroep Bussum en de Televisie van de Historische Kring Bussum blijft in de weer met de QR-route door het oude tv-dorp. Op bijgaande foto is te zien dat Leo Thijssen onder het wakend oog van Jaap van Hassel weer een verbetering aanbrengt. Hij bevestigt een nieuwe QR-sticker bij de toegang van Villa Engh Huize, Brinklaan 137.

 Het Goois Natuurreservaat koestert zijn komende jubileum. November 1932 werd de Stichting Gooisch Natuurreservaat opgericht en in januari daarop passeerde de akte bij de notaris voor de eigendoms-overdracht van 1526 ha natuurgebied. Dat werd gekocht van de Vereeniging Stad en Lande van Gooiland. GNR noemt het een wonder dat het gebied in de loop der jaren kon uitgroeien tot 2850 ha. Steeds meer erfgooiers stapten uit het agragrisch bedrijf en verkochten de boel. Door de verstedelijking is er veel veranderd. Waren in 1932 de Gooise gemeenten nog eilanden in een oneindig groene ruimte, nu is het andersom: de natuur vormt groene eilanden midden in een stedelijke omgeving.

Op de website van Oneindig Noord Holland wordt beschreven hoe in Nederland geleidelijk historische verenigingen ontstonden. In 1859 werd in Dordrecht een eerste initiatief genomen, maar dat kwam niet van de grond. In 1861 werd de 'Vereeniging tot beoefening van de geschiedenis der stad ’s-Gravenhage'opgericht. Die werd in 1890 vervangen door een nieuwe en nog altijd bestaande vereniging Die Haghe.

Donderdag 20 januari heeft burgemeester Han ter Heegde een bijzonder album in ontvangst genomen. Het is het resultaat van een initiatief van de nieuwe Jumbo-winkel aan het Julianaplein. Een werkgroep van de Historische Kring Bussum heeft dit plakplaatjes-album samengesteld. Klanten kunnen deze plaatjes bij hun boodschappen sparen.

Het album bestaat uit 22 korte teksten met in totaal 176 plaatjes en beslaat tweehonderd jaar Bussumse geschiedenis.

De Oude Begraafplaats van Naarden is een van drie genomineerden voor de Gouden Terebinth 2022. Terebinth is een landelijke stichting voor het behoud van funerair erfgoed. De prijs wordt op 12 februari uitgereikt aan de organisatie die zich het afgelopen jaar 'op uitzonderlijke wijze' heeft ingezet voor het behoud van een historische begraafplaats.

Alle leden van de Kring hebben gelijktijdig met het december nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift het wandel-fietsboekje "Bussum bakermat van de Nederlandse televisie" in de bus gekregen. Met ingang van 2022 is het nu voor iedereen te koop. De kosten zijn € 7,50 incl porto. Bestellen kan per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als het geld is gestort op bankrekening NL 93 INGB 000 46 168 07 van de HKB wordt het per post verstuurd of gebracht. In verband met de coronamaatregelen kan het voorlopig niet afgehaald worden uit het documentatiecentrum.

In Amsterdam is op 87-jarige leeftijd de voormalige PVDA-politicus en oud-burgemeester Ed van Thijn overleden. Hij schreef een groot aantal boeken waaronder ook over de oorlogsjaren die hij overleefde op achttien onderduikadressen. Bussum speelt een belangrijke rol in dat oorlogsverleden. Van Thijn verhuisde toen hij vijf jaar was met zijn ouders van Amsterdam naar Bussum nadat er in de buurt een bom was ingeslagen. Het gezin betrok een woning aan de Kamerlingh Onnesweg maar moest later op bevel van de Duitsers naar Amsterdam terugkeren.

Ernst Verduin, een van de laatste Nederlandse overlevenden van vernietigingskamp Auschwitz is overleden. Hij overleefde niet alleen Auschwitz, maar ook een 'dodenmars' die uiteindelijk naar het concentratiekamp Buchenwald leidde. Verduin, die in Bussum was opgegroeid werd 94 jaar. In 1943 werd hij met zijn zus, vader en moeder in Bussum opgepakt en naar kamp Vught gebracht. Later werd hij met andere Nederlandse Joden op transport naar Auschwitz gesteld. Zijn vader en zijn zus worden herdacht op de eerste struikelstenen in Bussum.

Een nieuwe versie van het wandel- fietsrouteboekje door het vroegere televisiedorp Bussum heeft het licht gezien. Dat is tien jaar na verschijning van de veel gevraagde eerste druk. Ook die was verzorgd door drukkerij  Drukmakers in Amersfoort. De nieuwe versie valt samen met het 70-jarig jubileum van de Nederlandse televisie waaraan in de media veel aandacht is besteed. Ook de Historische Kring Bussum heeft daaraan flink meegedaan.

In het jaar dat de Nederlandse televisie zijn 70-jarig bestaan viert is het Bussums Historisch Tijdschrift helemaal aan dit jubileum gewijd. In het decembernummer dat er aan komt wordt die televisiegeschiedenis in Bussum vanuit diverse en soms heel verrassende invalshoeken benaderd. Er wordt ook aandacht besteed aan de vernieuwde QR-wandelroute door het oude tv-dorp.  Dit is nu echt een glossy die je op de salontafel of in de wachtkamer kunt neerleggen. Iedereen vindt daarin wel iets wat hij nog niet wist. Het is misschien ook een aardig eindejaarscadeautje.
Dit is alweer het derde nummer dit jaar en zoals altijd krijgen de leden het blad thuis afgeleverd. De losse verkoopprijs van €7,50 is nog altijd ongewijzigd evenals de jaarlijkse contributie voor de leden van maar €15,00. 

Niet alleen villa Eikenhof (de 'Van Gogh-villa') aan de Regentesselaan heeft een monumentenstatus gekregen, ook Huizerweg 54. Bij oudere Bussumers is het pand bekend als de Huishoudschool. Het was ook jarenlang de thuisbasis van de Historische Kring Bussum. Nu is hier het Hearthouse-centrum gevestigd met allerhande therapiën, coachingstrajecten en workshops.
De 'Van Goghvilla' aan de Regentesselaan in Bussum heeft  eveneens de monumentenstatus, De villa is gebouwd in opdracht van Jo Bonger die getrouwd was met Theo, de broer van de schilder Vincent.

Het 70-jarig jubileum van de Nederlandse televisie levert weer nieuwe herinneringen op. In de Gooi & Eemlander  van donderdag 28 oktober komt Carla Amersbeek-Castelein aan het woord, dochter van de uitbater van hotel De Rozenboom in Bussum. Ze is nu tachtig jaar en zit vol verhalen over de oertijd van de televisie. Studio Irene lag op tweehonderd meter afstand van de Rozenboom en in het hotel was het een komen en gaan van tv-persoonlijkheden.

Twintig vrijwilligers van de Historische Kring Bussum namen op 1 oktober deel aan een excursie naar Castricum. Het doel was nader kennis te maken met de archeologie in Noord-Holland, een onderwerp waar de HKB zich nooit eerder mee bezig heeft gehouden. Allereerst werd onder leiding van Rino Zonneveld van Werkgroep Oud-Castricum een wandeling gemaakt om kennis te maken met het Castricumse duinterrein en de (pré-)historische gebeurtenissen die zich daar hebben afgespeeld.

De QR-route ‘Bussum en de Televisie’ is door de gelijknamige HKB-werkgroep nieuw leven in geblazen. Dat was gewenst omdat de website-ondersteuning door de netwerkorganisatie ‘Oneindig Noordholland’ na tien jaar werd beëindigd. Het 70-jarig jubileum van de Nederlandse televisie op 2 oktober a.s. was een goede gelegenheid om de route in eigen beheer te nemen en deels aan te passen.

Een team van de Historische Kring Bussum was zaterdag 18 september aanwezig op de manifestatie ‘Bussum Cultureel’, die op  de Havenstraat en het Wilhelminaplantsoen werd gehouden. De tent van HKB stond deze keer op de Havenstraat nabij de Kapelstraat. Er zijn flink wat oude boeken en oude ansichtkaarten verkocht, veel gesprekken gevoerd met en vragen beantwoord van talrijke belangstellenden en aanmeldingen in ontvangst genomen van achttien enthousiaste nieuwe leden

De Historische Kring Bussum neemt na de organisatie van Open Monumentendag ook dit jaar weer deel aan de manifestatie Bussum Cultureel, het culturele podium van Gooise Meren. Het nazomer-evenement is zonder meer een goede mogelijkheid de HKB opnieuw te presenteren en net als bij Open Monumentendag nieuwe leden te werven. Er is dan volop gelegenheid om met wie dan ook van gedachten te wisselen en ideën op te doen.

De Historische Kring Bussum kan met tevredenheid terugkijken op de Open Monumenten dagen 2021. Dat voelt goed na het tegenvallende OMD-weekend van verleden jaar dat werd beheerst door coronamaatregelen. Op zaterdag was het weer wat wisselvallig maar op zondag was het prima. De belangstelling was zonder meer goed te noemen: een flinke toeloop voor de lezingen en gegidste Bredius wandelingen. Ook gingen er flink wat mensen met de bustours mee.

Open Monumenten Dag 2021 is volop aan de gang! Dit jaar is de Historische Kring Bussum neergestreken in het aloude hotel Jan Tabak. Het dient als centrale plaats voor informatie en als startpunt voor wandelingen door het mooie Brediuskwartier. Tot de vele locaties die kunnen worden bezocht behoort de monumentale Julianaschool aan de Willem Kalfflaan. Vandaag zijn er vanuit Jan Tabak wandelingen met gidsen en die zijn nog niet allemaal volgeboekt. Aanmelden kan nog steeds via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Graag ook telefoonnummer vermelden.

Op woensdag 18 augustus zijn op drie plaatsen in Bussum struikelstenen (‘Stolpersteine’) geplaatst voor huizen van waaruit Joodse mensen zijn weggevoerd en vermoord in concentratiekampen. Monumentjes ter nagedachtenis aan hen die na de Tweede Wereldoorlog niet terugkwamen. Het waren drie indrukwekkende, intieme plechtigheden waarbij mooie woorden en een gebed werden uitgesproken, foto’s getoond, kaarsjes gebrand, en bloemen en steentjes werden gelegd bij de struikelstenen.‘Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is’, aldus de tekst uit de Talmoed.

 BroersRoks.jpg - 140,82 kBDe Erfgoedvereniging Heemschut vraagt aandacht voor het bijzondere interieur van de voormalige sigarenwinkel Roks aan de Havenstraat 35 in Bussum. Er zouden maar twee van dit soort interieurs zijn in Nederland. 

Roks is nog niet zo lang geleden gesloten omdat er geen opvolgers te vinden waren en er een probleem was met vergunningen voor de verkoop van tabakswaren. Volgens Heemschut zijn interieurs een onderschoven kindje in de monumentenwereld en zou het zonde zijn als de sloophamer er in dit Bussumse geval door heen gaat.. Bron: de Gooi en Eemlander.

Het is weer bijna zover: op 11 en 12 september openen diverse monumentale gebouwen hun deuren. Omdat de eerder geplande Brediuswandeling door achtereenvolgens slecht weer en corona werd afgelast gaat deze in de herkansing. Op beide dagen worden presentaties gegeven (met een kopje koffie erbij) in Hotel Jan Tabak. Na de presentatie op de zaterdag  kan de wandeling m.b.v. een folder gelopen worden. Daarbij wordt de Julianaschool gepasseerd, een bijzonder jaren-30 gebouw dat zijn deuren opent voor geïnteresseerde bezoekers. Op zondag kan na de presentatie een gegidste wandeling worden gemaakt.Traditiegetrouw hebben op zaterdag enkele kerken hun deuren geopend : Spiegelkerk, Majellakapel, Vrije Evangelische Gemeente en Koepelkerk.

Eind augustus verschijnt het Bussums Historisch Tijdschrift weer. Dit september-nummer is zoals meestal grotendeels gewijd aan Open Monumenten Dag. Thema van dat evenement is dit keer 'Mijn monument is jouw monument'. De bedoeling is om omwonenden van monumenten het gevoel te geven dat die panden ook een beetje van hen zijn, ook al kunnen ze niet worden bezocht. Een aantal bewoners/eigenaars is gevraagd hun deuren voor het Bussums Historisch Tijdschrift open te zetten. Ook al duurt het nog even (het blad moet nog worden gedrukt) we kunnen alvast het omslag van het nieuwe nummer laten zien. Leden van van de Historische Kring Bussum krijgen het blad natuurlijk als altijd thuisbezorgd, en de losse nummerprijs is steevast €7,50

De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft eindelijk een plaats op de Werelderfgoedlijst van VN-organisatie Unesco. De linie staat nu samen met de Stelling van Amsterdam (sinds 1996 Werelderfgoed) op deze lijst als 'de Hollandse Waterlinies'. De verdediging van het land met water als bondgenoot, is nu internationaal erkend als uniek en onvervangbaar. De Nieuwe Hollandse Waterlinie, het grootste rijksmonument van Nederland, is een 85 kilometer lange linie met 45 vestingen, 6 forten en 2 kastelen. In 2011 kwam het op de voorlopige lijst voor een UNESCO-nominatie. Ook Fort Werk IV in Bussum, een verdedigings werk uit 1869, maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Lees HIER meer over dit fort. Het Erfgoedfestival Gooi&Vecht besteedt deze zomer aandacht aan de waterlinie.

Vooruitlopend op nadere informatie over Open Monumentendag hier vast aandacht voor de jaarlijkse Nationale Orgeldag. Op 11 september (eerste dag van het Open Monumenten-weekend) wordt het Steinmeyer-orgel in de Mariakerk (Koepelkerk) tussen 13.00 uur en 16.00 uur bespeeld worden door drie organisten. Alle drie hebben ze 45 minuten om het uit 1923 daterende Steinmeyer-orgel te bespelen. Na iedere bespeling is er gelegenheid om het orgel en de kerk te bezichtigen. Toegang is gratis. Een kleine financiële bijdrage in de kosten is welkom. Meer over de Nationale Orgeldag vindt u HIER

De gemeenteraden van Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben op 7 juli 2021 het bestemmingsplan buurtschap Crailo unaniem vastgesteld. Hoewel het om een gezamenlijk plan gaat voor het hele buurtschap hebben de drie gemeenten, voor zover het hun grondgebied betreft, hun eigen bestemmingsplan met daarbij de milieueffect rapportage en het beeldkwaliteitplan vastgesteld. Ze maken dat apart bekend. Er is nu een grote stap gezet voor de verdere ontwikkeling van het buurtschap. Zo komen er in totaal 590 woningen, waarvan een derde (33%) sociale woningen. De andere aantallen vallen voor een deel in het middensegment (27%) en in het dure segment (40%). Volgens de plannen speelt GROEN een hoofdrol in het geheel. Het Gebed zonder End blijft behouden, er komt een Laan van Crailo (nieuw-fiets/voetpad) en een Ecowal als afscheiding tussen het buurtschap en het Goois Natuurreservaat. Om aan iedereen zoveel mogelijk aspecten te laten zien is er een buurtschap -'paspoort' ontwikkeld. Klik HIER om het te bekijken.

De gemeente heeft een aantrekkelijk boekje gepubliceerd onder de titel ' Tussen Vecht, Meren en stuwwal'. Het is verkorte en bewerkte weergave van een document dat eerder in opdracht van de gemeente is opgesteld. Het belicht vanuit een historisch perspectief de diversiteit en samenhang in Gooise Meren. Burgemeester Ter Heegde schrijft in zijn voorwoord over het bijzondere gegeven dat het grondgebied deels in het Gooi ligt en deels in de Vechtstreek.'twee streken die zich qua natuur en landschap sterk van elkaar onderscheiden'. Diversiteit is er ook door de vier woonkernen Bussum, Naarden, Muiderberg en Muiden, die ieder hun eigen unieke geschiedenis en karakter hebben.'Tegelijkertijd hebben die vier ook veel met elkaar gemeen'. Bekijk HIER op uw gemak de online publieksversie van het boekje.

 In Gasterij Stadzigt aan het Naardermeer is sinds kort een bronzen kop van Jac P. Thijsse te bewonderen. Zondagochtend 27 juni is het kunstwerk tijdens een radio-uitzending van Vroege Vogels onthuld. Dat dit daar nu staat is niet toevallig. Dankzij de bemoeienis van  o.a Jac. P. Thijsse is het Naardermeer als bijzonder natuurgebied behouden gebleven. 117 jaar geleden waren er plannen om er een Amsterdamse vuilstort van te maken. Het behoud van het Naardermeer was tevens de aanzet voor de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, opgericht in 1905.

Oud-burgemeester van Naarden Joyce Sylvester kreeg zaterdag 29 mei in Naarden-Vesting het eerste exemplaar in handen van haar  autobiografie Bent ú de burgemeester? Het boek werd bij Ruijsdael Op het Hoekje overhandigd door burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren. Joyce Sylvester bekleedde het ambt in Naarden zes jaar lang als eerste zwarte burgemeester in Nederland. Ze was volgens Ter Heegde daarmee een pionier en een voorbeeld en inspiratie voor anderen. Hij sprak van een zeer lezenswaardig boek van een bijzondere vrouw. De oud-burgemeester en oud-senator werd zondag in het tv-programma Buitenhof geïnterviewd. Om het te zien klik HIER. Ook was er een vraaggesprek met Gooi TV en een radio-interview op NPO-1

Deze zomer staat Gooi & Vecht in het teken van Gooise grens-verleggers, wereldverbeteraars en uitvinders tijdens de tweede editie van het Erfgoedfestival. Duik in de verhalen van o.a. P.C. Hooft, Nescio, Piet Mondriaan en Frederik van Eeden met het (coronaproof) buitenprogramma vol themawandelingen en fietsroutes. In het Erfgoedfestival Magazine is het programma te vinden, evenals achtergrond verhalen van de diverse erfgoedlocaties. Heel informatief is ook de website. Er zijn verder tentoonstellingen, vlogs, podcasts, een interactieve AR Experience van stoomtram de Gooische Moordenaar en een speciaal kinderprogramma met bijpassend doeboek. Het festival wordt geopend op 26 mei en duurt tot 12 september.