Skip to main content

Wat doen wij?

Sinds de oprichting in 1983 is de Historische Kring Bussum niet meer weg te denken uit het Bussumse culturele leven. De vereniging heeft ongeveer 1100 leden. De Kring is zowel geheugen als vraagbaak voor de dorpsgemeenschap. De vereniging manifesteert zich met een eigen blad, het Bussums Historisch Tijdschrift, dat drie keer per jaar verschijnt en dat bij de leden aan huis wordt bezorgd; de Nieuwsbrief, een bulletin voor de leden; een goed bijgehouden website die dagelijks meer dan duizend bezoekers trekt; een YouTube-, een Twitter- en een Facebook-account. Daarnaast verschijnen er folders en boeken die in eigen beheer worden uitgegeven of waaraan de Historische Kring Bussum heeft meegewerkt, zoals Bye Bye Bussum, kroniek van 200 jaar gemeente Bussum.
Jaarlijks is er in opdracht van en in samenwerking met de gemeente de organisatie van de Open Monumentendagen. Ook wordt er op verzoek advies uitgebracht over de historische en/of cultuurhistorische waarde van een villa of winkelpand of over de naamgeving van nieuwe straten. Het (statutaire) doel van de vereniging is ‘de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Bussum en omgeving, en zich in te zetten voor het belang en het behoud van het cultureel en historisch erfgoed aldaar’. Een speciale werkgroep ‘Monumenten’ buigt zich maandelijks over het actualiseren van de lijst met gemeentelijke monumenten.

De Kring wordt gedragen door een vaste kern van enkele tientallen vrijwilligers. Deze hechte groep werkt onder het motto: iedereen doet waar hij goed in is. Een kerntaak is het goed bijhouden en aanvullen van de bibliotheek en het steeds groeiende archief - zowel op papier als digitaal. Het scannen van foto’s en documenten staat daarbij voorop. Het archief omvat op dit moment ruim 30000 objecten. Iedere belangstellende – lid of geen lid – kan via de website het digitaal archief raadplegen. Dan is er nog het behandelen van vragen en verzoeken, die per post, email of telefoon binnenkomen. Dit wordt gedaan door de medewerkers van het documentatiecentrum.

Het documentatiecentrum in de rechter zijvleugel van station Naarden-Bussum is een inspirerende vergaderruimte. Hier worden tijdens werkoverleg nieuwe plannen gemaakt en wordt de voortgang van lopende projecten besproken. Het is ook een goede plaats voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen tijdens het gezamenlijk koffiedrinken. Een vaste taak van de aanwezige vrijwilligers tijdens de ‘kantooruren’ is het ontvangen van leden en niet-leden die al dan niet op afspraak langskomen met vragen of die iets bijzonders willen tonen of ten geschenke willen geven: foto’s, documenten of voorwerpen.
Vanuit huis werken de vrijwilligers aan het tijdschrift, de website, het YouTube-kanaal, Twitter en Facebook, aan persberichten, lezingen en andere presentaties. Een kleine groep auteurs verzorgt de bijdragen voor de historische rubriek in de krant het BussumsNieuws (sinds enige tijd ook in NaarderNieuws en MuiderNieuws). Deze artikelen zijn ook op onze website te lezen, en sinds enige tijd zijn ook bijna alle artikelen uit het Bussums Historisch Tijdschrift en zijn voorganger het Contactblad hier te lezen en te doorzoeken. Enkele medewerkers maken foto’s van huizen, straten, pleinen en parken ten behoeve van de database van de HKB. Ook bijzondere gebeurtenissen worden op foto of video vastgelegd. Permanente of tijdelijke werkgroepen bereiden manifestaties voor, zoals de jaarlijkse Open Monumentendagen of de bijdrage aan Bussum Cultureel.
De vereniging organiseert van tijd tot tijd ook excursies, zoals wandelingen bij de Fransche Kamp, waar een bunker uit 1918 toegankelijk is gemaakt en een ‘camp de garde’ uit 1809 kan worden bezocht. Op verzoek verzorgt de Kring, al dan niet in samenwerking met plaatselijke vriendenverenigingen historische wandelingen door een bepaalde wijk, zoals het Spiegel of het Brediuskwartier. Ook op de website van de vereniging zijn wandel- en fietstochten te vinden.

De Historische Kring Bussum onderhoudt contacten met andere historische verenigingen en werkt zo nodig met hen samen. Sinds het ontstaan van de fusiegemeente Gooise Meren is er groeiende aandacht voor onderlinge samenwerking wat betreft de lokale geschiedenis. Een bus- en fietstocht langs historische plekken in de gemeente is een eerste voorbeeld van een gezamenlijk initiatief. De focus van de HKB blijft echter op Bussum gericht.