HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 60

Maarschalk Kisjes

auteur: Ina de Beer

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Lees een reactie in het volgende Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nr. 3 (december 1993), pag. 125-127

Een regelmatige schrijfster in ons Contactblad is mevrouw Ina de Beer.

Zij kan zich van vroeger nog herinneren dat er in Bussum iemand was die "maarschalk Kisjes" werd genoemd. Deze maarschalk Kisjes hield regelmatig toespraken in de open lucht; bij voorkeur op een plat dak bij de winkels aan het begin van de Landstraat. Als hij zo bezig was zag het zwart van de toehoorders. Veel Bussumers zullen zich deze man dus nog wel kunnen herinneren.

Ina de Beer wil graag weten hoe het er aan toe ging bij zijn openlucht-optreden, wat hij "predikte" en wie hij was. Wie kan haar meer vertellen?

Uw reakties graag schriftelijk naar het redaktie-adres: p/a mw. Joke Vos-Bogaard, Hamerstraat 106 1402 PX Bussum of telefonisch bij Ina de Beer in Bussum: nummer 14489.

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 130 gasten en geen leden online