HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 60

Maarschalk Kisjes

auteur: Ina de Beer

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Lees een reactie in het volgende Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nr. 3 (december 1993), pag. 125-127

Een regelmatige schrijfster in ons Contactblad is mevrouw Ina de Beer.

Zij kan zich van vroeger nog herinneren dat er in Bussum iemand was die "maarschalk Kisjes" werd genoemd. Deze maarschalk Kisjes hield regelmatig toespraken in de open lucht; bij voorkeur op een plat dak bij de winkels aan het begin van de Landstraat. Als hij zo bezig was zag het zwart van de toehoorders. Veel Bussumers zullen zich deze man dus nog wel kunnen herinneren.

Ina de Beer wil graag weten hoe het er aan toe ging bij zijn openlucht-optreden, wat hij "predikte" en wie hij was. Wie kan haar meer vertellen?

Uw reakties graag schriftelijk naar het redaktie-adres: p/a mw. Joke Vos-Bogaard, Hamerstraat 106 1402 PX Bussum of telefonisch bij Ina de Beer in Bussum: nummer 14489.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 79 gasten en geen leden online