HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 75

Werkgroep Dorpskern: overzicht van de aktiviteiten in 1992

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Overzicht van de aktiviteiten in 1992

Leden: Martin Heyne, Wil van Berkel, Joke Vos, Nel Krijnen en Koos Ruijzendaal.

De leden komen ongeveer drie maal per jaar bijeen voor overleg en om elkaar een overzicht te geven van hun aktiviteiten. Dit om zo mogelijk elkaar van gegevens te voorzien en ook om dubbel werk te voorkomen.

M. Heyne heeft zich bezig gehouden met het opmeten van de Irenestudio; hier waren geen bouwtekeningen meer van voorhanden. Aan de hand van deze opmetingen en door middel van oude foto's heeft hij de situatie in 1882 en 1888 kunnen rekonstrueren in bouwtekeningen. Ook heeft hij een tekening gemaakt van de balkenkonstruktie waar eens de originele torenspits op rustte. Over zijn bevindingen zal hij een artikel schrijven voor het Contactblad. De afdeling documentatie krijgt kopie├źn van de gemaakte bouwtekeningen.
N.B.: de eerste steen van de kapel uit 1828 is al in bezit van de Historische Kring Bussum.

W. van Berkel houdt zich bezig met de Bussumse kerkgeschiedenis van alle gezindten, alsmede van hun kerkgebouwen. Ook doet hij onderzoek naar priesters, voorgangers en predikanten die in Bussum gediend hebben (wanneer gekomen en vertrokken). Hij is al klaar met de Katholieke kerk en de Hervormde gemeente. De bedoeling is dat Wil een boek gaat schrijven getiteld: "Bussum en zijn kerkgangers". De voltooiing hiervan kan echter nog wel geruime tijd duren.

J. Vos houdt zich bezig met foto's en documentatie over klederdrachten. Zij is ook lid van de werkgroep "Klederdrachten in Vecht en Eem".

N. Krijnen houdt zich bezig met genealogie├źn, zowel van voor als na 1811. Zij maakt gezins- en beroepensamenstellingen. Op dit moment maakt zij een genealogisch overzicht van de bewoners van de molen "De Eendracht" aan de Brinklaan. Ook schrijft Nel de oude notulenboeken van de Bussumse gemeenteraad over.

K. Ruijzendaal voltooide artikelen over de blekerij van zijn voorouders en over een moordaanslag aan de Beerensteinerlaan. Bij zijn werkgever is Koos op dit moment niet meer werkzaam in ploegendienst, waardoor hij niet meer in de gelegenheid is voor "door-de-weeks" archiefbezoek. Op dit moment heeft hij dan ook niets in onderzoek.

Actueel

OMD2019

                                      

                                      

Het Open Monumentenweekend 2019 in Bussum was een doorslaand succes. Ook al was het schitterend weer, het binnenprogramma in het legendarische Concordia trok zaterdag en zondag veel belangstellenden. Vooral zaterdag zat de zaal steeds tjokvol met mensen die de film over Concordia zagen, de diverse lezingen bijwoonden en genoten van live-muziek (o.a het Toonkunstkoor). Intussen was ook de fototentoonstelling in trek.

 

Zondag was het iets rustiger, maar de Cabriobus die "plekken van plezier" in Bussum aandeed was tijdens de meeste ritten grotendeels vol. Ook nu weer werd de film goed bekeken en ook de oude foto's waren voor veel mensen aantrekkelijk. De "plekken van belang" (drie kerken, een synagoge en twee begraafplaatsen) trokken wat minder mensen dan het programma in Concordia. Maar het was mooi dat de Koepelkerk en de Spiegelkerk zaterdag meededen aan de Nationale Orgeldag. Dat gaf de openstelling een bijzondere glans (en geluid). Op de twee begraafplaatsen was het rustig, maar toch waren er bezoekers die zich graag lieten rondleiden. Al met al waren er dit OMD-weekend naar schatting duizend bezoekers.

 

Natuurlijk lieten mensen zich weer inschrijven als nieuw lid van de Historische Kring Bussum: samen met de inschrijvingen tijdens Bussum Cultureel waren dat er ruim veertig. Inmiddels is het magische ledental van duizend ruim overschreden. De grens van elfhonderd is nu gepasseerd.

Bekijk HIER  een album met foto's van het OpenMonumentenweekend

Foto van de maand

Concordia 1964

September 2019