HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 62-63

Het huis waarin u woont: Hamerstraat 56-58

auteur: Joke Andriessen-van Zuijlen

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

In 1968 kwam ik in de Hamerstraat wonen. Mijn man en kinderen zijn allemaal in de Hamerstraat geboren. In dit artikel wil ik wat vertellen over het huis waarin wij wonen.

De eerste bouwvergunning werd afgegeven op 19 oktober 1907. Toen het huis werd gebouwd was het een woning waarvan de achtertuin uitzicht bood op de heide. Het was een groot herenhuis, waarvan gezegd wordt dat er vroeger ook een hoedenwinkel in gevestigd was. Het kwam vroeger vaak voor dat hoeden gemaakt werden en daarna via de winkel-aan-huis direkt verkocht werden.

Op 20 juni 1913 werd het huis bij notaris Sijtse Scheffelaar verkocht aan de heer Lubbertus Palland, van beroep zinketser. Het werd omschreven als: een huis met schuur, drie aren en zes en zestig centiaren groot. Dit pand werd gekocht voor vier duizend gulden.

Na een en twintig jaar kwam het pand in bezit van de familie Andriessen. En wel op 16 november 1934, toen het werd gekocht door Cornelia Andriessen-Fokker. In het daarop volgende jaar 1935 werd het door aannemer Van Harmelen verbouwd tot twee afzonderlijke woningen. Op Hamerstraat 56 kwamen zoon Dirk Andriessen met zijn vrouw Suze Bogaard en hun kinderen wonen. Het pand ernaast, nummer 58, werd verhuurd. Er werd ook een schuur gebouwd, waar in de winter de koeien stonden. Want Dirk Andriessen was binnenboer. Hij had een paar koeien en wat land op de Meent.

Ondertussen werd de Hamerstraat volgebouwd. De huizen tot en met nummer 80 werden gebouwd in 1907. De huizen vanaf:nummer 82 zijn in de periode van 1921 tot 1926 gebouwd. De overkant werd tussen 1909 en 1912 volgebouwd.

Mijn man en ik gingen in 1968 bovenwonen op nummer 56. Dit duurde totdat wij het huis op nummer 58 hadden gekocht en opgeknapt, waarna wij dit betrokken.

Er is aan dit huis veel veranderd. Er zijn onder andere grote ramen ingezet en aan de voor- en de achterkant is de gevel opgetrokken. Er is een andere schuur, een mooie tuin en een plaatsje gemaakt. Van de vroegere boerderij is niet veel meer te zien. Alleen de herinneringen aan vroeger zijn bewaard.

Wij kochten ons huis Hamerstraat 58 op 25 juni 1970 en we wonen er nog altijd met veel plezier in.

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 147 gasten en geen leden online