HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 3 (december 1993), pag  132-133

Jaarverslag 1993 Historische Kring Bussum

(van de secretaris)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Op 13 januari 1993 ontmoetten we elkaar op onze nieuwjaarsreceptie. We klonken op het nieuwe jaar en hoopten dat het interessante zaken uit de historie aan het licht zou brengen.

De eerste ledenbijeenkomst was op 18 februari. De heer Engel verzorgde een boeiende dia-avond over de Gooische Stoomtram, de welbekende Gooise moordenaar.

De algemene ledenvergadering werd gehouden op 25 maart in de bibliotheek naast 't Spant.

Eind april verhuisde de documentatieafdeling naar onze nieuwe ruimte aan de Huizerweg nummer 54. Door heel veel van onze leden is er zowel letterlijk als figuurlijk een boel werk verzet met het organiseren van de verhuizing, met inpakken en uitpakken en opnieuw inrichten, door zitting te nemen in de beheerscommissie en het bijwonen van de vele besprekingen. Toen het gebouw in juni officieel werd geopend had de werkgroep architectuur o.l.v. mevrouw C. de Jong een grote tentoonstelling over de Huizerweg opgesteld. Veel aandacht was daarbij besteed aan de huizen, de mensen die er woonden en werkten en aan de Huishoudschool met haar leerlingen en lerarencorps. Velen hebben hiervan in de afgelopen maanden kunnen genieten. Alle mensen die hieraan tijd en moeite hebben besteed willen wij van harte danken.

Mevrouw Kooyman-van Rossum hield tijdens de ledenbijeenkomst van 24 mei een lezing over de landgoederen aan de zo geheten Noordflank in Naarden.

Op de ledenbijeenkomst van 22 september hield de heer Nieuwenhuizen een voordracht over de Erfgooiers.

Ons tienjarig bestaan als Historische Kring Bussum werd op 30 oktober gevierd. Samen met de Stichting Regionale Geschiedbeoefening in Noord Holland werd een historische markt opgezet in het gebouw aan de Huizerweg. Historische Kringen en archieven uit onze provincie gaven hier acte de presence. De markt kreeg veel belangstelling, de sfeer was uitstekend. We sloten deze heuglijke dag af met een receptie. Mevrouw N. Langemeijer hield tijdens de ledenbijeenkomst van 10 november een voordracht over wandelingen door het Spiegel en vertoonde daarbij dia's.

Werkgroepen:

De leden van de werkgroep dorpskern kwamen enkele malen bijeen; een verslag van hun werk zal in een van de komende nummers van het Contactblad worden gepubliceerd. De leden van de werkgroep architectuur waren heel aktief dit jaar, onder meer met het vergaren van materiaal voor en het opzetten van de tentoonstelling over de Huizerweg. Hierna is men begonnen met het verzamelen van gegevens over de Bussumse scholen.

De documentatieafdeling heeft dit jaar niet alleen veel nieuwe documenten en andere papieren gearchiveerd maar ook ons archief door de verhuizing geloodst. Het bestuur kwam meerdere keren bij elkaar voor het bespreken van alle voorkomende zaken. Afgelopen jaar is het ledental gestegen tot 350.

Ook dit jaar willen wij velen danken voor hun inzet en medewerking op velerlei gebied: degenen die in de werkgroepen zitten, de documentatieafdeling runnen, bezoekers te woord staan en hen inlichtingen verschaffen, degenen die zorgen dat het Contactblad verschijnt, alsmede degenen die kopij aanleveren, het typewerk en de opmaak verzorgen en degenen die voor de distributie zorgen, degenen die de zaal klaarmaken, koffie zetten en weer opruimen bij ledenbijeenkomsten en allen die tijd en moeite gaven voor de Historische Kring.

Al met al kunnen we terugzien op een goed jubileumjaar.

....

 

 

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 57 gasten en geen leden online