HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 68

Een beschrijving van Bussum uit 1845 (II)

auteur: Ben Bal

Klik hier voor de pdf van dit artikel

(vervolg op Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 8, nr. 3 (december 1992), bladzijde 102-103).

In deel 13 van het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (Gorinchem 1851) wordt onder de kop "Bijvoegsels en verbeteringen" een aanvulling gegeven op deel 2. De delen, die een interessante bron zijn voor iedereen die zich met bijvoorbeeld geschiedenis of genealogie bezig houdt, zijn in veel rijks- en gemeente-archieven ter inzage.

Hieronder volgt de beschrijving uit deel 13.
In volgende nummers van het Contactblad zullen beschrijvingen van Bussum uit andere perioden volgen.

Verder nog twee correcties op het artikel in Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 8, nr. 3 (december 1992):
Kopregel (blz. 102): jaartal 1845 moet zijn ca. 1840. Deel 2, waarin Bussum wordt behandeld, is namelijk uitgegeven in 1840.
Blz. 103, 3e regel van boven: jaartal 1850 moet zijn 1830.

Actueel

OMD2019

                                      

                                      

Het Open Monumentenweekend 2019 in Bussum was een doorslaand succes. Ook al was het schitterend weer, het binnenprogramma in het legendarische Concordia trok zaterdag en zondag veel belangstellenden. Vooral zaterdag zat de zaal steeds tjokvol met mensen die de film over Concordia zagen, de diverse lezingen bijwoonden en genoten van live-muziek (o.a het Toonkunstkoor). Intussen was ook de fototentoonstelling in trek.

 

Zondag was het iets rustiger, maar de Cabriobus die "plekken van plezier" in Bussum aandeed was tijdens de meeste ritten grotendeels vol. Ook nu weer werd de film goed bekeken en ook de oude foto's waren voor veel mensen aantrekkelijk. De "plekken van belang" (drie kerken, een synagoge en twee begraafplaatsen) trokken wat minder mensen dan het programma in Concordia. Maar het was mooi dat de Koepelkerk en de Spiegelkerk zaterdag meededen aan de Nationale Orgeldag. Dat gaf de openstelling een bijzondere glans (en geluid). Op de twee begraafplaatsen was het rustig, maar toch waren er bezoekers die zich graag lieten rondleiden. Al met al waren er dit OMD-weekend naar schatting duizend bezoekers.

 

Natuurlijk lieten mensen zich weer inschrijven als nieuw lid van de Historische Kring Bussum: samen met de inschrijvingen tijdens Bussum Cultureel waren dat er ruim veertig. Inmiddels is het magische ledental van duizend ruim overschreden. De grens van elfhonderd is nu gepasseerd.

Bekijk HIER  een album met foto's van het OpenMonumentenweekend

Foto van de maand

Concordia 1964

September 2019