HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 68

Een beschrijving van Bussum uit 1845 (II)

auteur: Ben Bal

Klik hier voor de pdf van dit artikel

(vervolg op Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 8, nr. 3 (december 1992), bladzijde 102-103).

In deel 13 van het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (Gorinchem 1851) wordt onder de kop "Bijvoegsels en verbeteringen" een aanvulling gegeven op deel 2. De delen, die een interessante bron zijn voor iedereen die zich met bijvoorbeeld geschiedenis of genealogie bezig houdt, zijn in veel rijks- en gemeente-archieven ter inzage.

Hieronder volgt de beschrijving uit deel 13.
In volgende nummers van het Contactblad zullen beschrijvingen van Bussum uit andere perioden volgen.

Verder nog twee correcties op het artikel in Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 8, nr. 3 (december 1992):
Kopregel (blz. 102): jaartal 1845 moet zijn ca. 1840. Deel 2, waarin Bussum wordt behandeld, is namelijk uitgegeven in 1840.
Blz. 103, 3e regel van boven: jaartal 1850 moet zijn 1830.

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 63 gasten en geen leden online