HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 68

Een beschrijving van Bussum uit 1845 (II)

auteur: Ben Bal

Klik hier voor de pdf van dit artikel

(vervolg op Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 8, nr. 3 (december 1992), bladzijde 102-103).

In deel 13 van het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (Gorinchem 1851) wordt onder de kop "Bijvoegsels en verbeteringen" een aanvulling gegeven op deel 2. De delen, die een interessante bron zijn voor iedereen die zich met bijvoorbeeld geschiedenis of genealogie bezig houdt, zijn in veel rijks- en gemeente-archieven ter inzage.

Hieronder volgt de beschrijving uit deel 13.
In volgende nummers van het Contactblad zullen beschrijvingen van Bussum uit andere perioden volgen.

Verder nog twee correcties op het artikel in Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 8, nr. 3 (december 1992):
Kopregel (blz. 102): jaartal 1845 moet zijn ca. 1840. Deel 2, waarin Bussum wordt behandeld, is namelijk uitgegeven in 1840.
Blz. 103, 3e regel van boven: jaartal 1850 moet zijn 1830.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 25 gasten en geen leden online