HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 77

De Sint Jozefkerk 40 jaar

auteur: Johan Klijnman

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Bovenstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Dit jaar bestaat de Sint Jozefkerk 40 jaar. Het gebouw op de hoek van de Ceintuurbaan en de Laarderweg is op 1 juli 1953 geconsacreerd door de aartsbisschop: Monseigneur Alfrink. Op 3 juli 1953 werd pastoor Baars geïnstalleerd als pastoor van de nieuwe kerk.

Het 40-jarig bestaan van zowel het kerkgebouw als de parochie zal worden gevierd op 24, 25 en 26 september 1993. Op vrijdag 24 september is het plan om een feestelijke parochieavond te houden. Op zaterdag 25 september zal er een dagvullend programma zijn met stands en een tentoonstelling over de Jozefkerk en de parochie. Op zondag 26 september is er om 11.00 uur een feestelijke viering en 's middags is er een receptie.

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 61 gasten en geen leden online