HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 77

De Sint Jozefkerk 40 jaar

auteur: Johan Klijnman

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Bovenstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Dit jaar bestaat de Sint Jozefkerk 40 jaar. Het gebouw op de hoek van de Ceintuurbaan en de Laarderweg is op 1 juli 1953 geconsacreerd door de aartsbisschop: Monseigneur Alfrink. Op 3 juli 1953 werd pastoor Baars geïnstalleerd als pastoor van de nieuwe kerk.

Het 40-jarig bestaan van zowel het kerkgebouw als de parochie zal worden gevierd op 24, 25 en 26 september 1993. Op vrijdag 24 september is het plan om een feestelijke parochieavond te houden. Op zaterdag 25 september zal er een dagvullend programma zijn met stands en een tentoonstelling over de Jozefkerk en de parochie. Op zondag 26 september is er om 11.00 uur een feestelijke viering en 's middags is er een receptie.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 16 gasten en geen leden online