Home
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 79-80

Cursusprogramma 1993–1994

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

De Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland organiseert elk winterseizoen enkele cursussen voor leden van tiistorische verenigingen in de provincie Noord-Holland. Het cursusprogrammaboekje met uitvoerige informatie over de cursussen is in augustus verspreid onder archiefdiensten, historische verenigingen en oud-cursisten. Ook de Historische Kring Bussum heeft een exemplaar.

Voor informatie en opgeven kunt u terecht bij de stichting, postbus 5212 2000 GC Haarlem, telefoonnummer: 023 - 318436.

Ontdekkingsreis naar het verleden:

basiskennis methodiek van historisch onderzoek. Aan de orde komen: formuleren van een vraagstelling, onderzoeksopzet, literatuuronderzoek, het gebruik van archieven, andere bronnen. Lokatie : Schagen. Tijdstip : iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur, aanvang in oktober 1993. Kosten: f 120,-- (inclusief syllabus). Duur: 8 lessen.

Bronnen in het Rijksarchief in Noord-Holland:

een overzicht van het materiaal voor onderzoek naar lokale en regionale geschiedenis dat in het Rijksarchief aanwezig is. Zowel archiefstukken als de collectie kaarten en de bibliotheek krijgen aandacht. In een aparte les zal worden ingegaan op het in Zuid-Holland aanwezige materiaal, dat van belang is voor de geschiedenis van Noord-Holland. Lokatie: Haarlem. Tijdstip: zaterdagochtend 10.00-12.00 uur. Duur: 6 lessen. Kosten: f 90,-- (inclusief cursusboekje).
Aanvang: oktober 1993.

Huizenonderzoek/dorpsreconstructie:

praktijkgerichte cursus voor diegenen die bewoners en eigenaren van een huis, een straat of een dorp willen uitzoeken. Bronnenmateriaal als kadaster, bevolkingsregister en belastinggegevens worden behandeld aan de hand van een case-study. De aandacht zal vooral gericht zijn op de negentiende eeuw. Lokatie: Koog aan de Zaan. Tijdstip: maandagavond 19.00-21.00 uur. Duur: 6 lessen. Kosten: f 90,--. Aanvang: februari 1994.

Nederzettingsgeschiedenis:

wie belangstelling heeft voor het ontstaan en de ontwikkeling van het Noordhollands landschap komt in deze cursus aan zijn trekken. Na een algemene inleiding over aspekten van nederzettingsgeschiedenis wordt ingegaan op oude kaarten, toponiemen en archiefmateriaal. Tenslotte wordt een voorbeeldstudie nader bekeken. Lokatie: Amsterdam. Tijdstip: maandagavorid 19.00-21.00 uur. Duur: 5 lessen. Kosten: f 75,--. Aanvang: januari 1994.

Bestuursgeschiedenis:

de ontwikkeling die het plaatselijk bestuur doormaakte in de periode 1600-1900 wordt behandeld. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheden van onderzoek naar lokale bestuursgeschiedenis, het benodigde bronnenmateriaal en de vindplaatsen. Lokatie: Alkmaar. Tijdstip: dinsdagavond 19.15-21.15 uur. Duur: 4 lessen. Kosten: f 60,--. Aanvang: januari 1994.

Oud-Nederlands:

bij het onderzoek naar het verleden is niet alleen het oude handschrift een probleem, maar ook wijkt het Nederlands nogal af van wat wij heden ten dage gebruiken. In deze cursus komen verschillende aspekten van het Oud-Nederlands, van circa 1300 tot circa 1800, aan de hand van gedrukte teksten aan de orde. Lokatie: Hoorn. Tijdstip: maandagavond 19.15-21.15 uur. Duur: 8 lessen. Kosten: f 120,--. Aanvang: oktober 1993.

Middeleeuws Latijn vertalen:

in oudere stukken komt men dikwijls enkele woorden of zelfs hele akten in het Latijn tegen. Met behulp van deze cursus wordt de vaardigheid van cursisten in het vertalen van het Latijn vergroot. Tevens wordt enige aandacht besteed aan de uiterlijke vorm van de teksten. Van de deelnemers wordt enige basiskennis van het Latijn verwacht (bijv. schoolkennis). Lokatie: Weesp. Tijdstip: dinsdagavond 19.30-21.30 uur. Duur: 10 lessen, l &158; per 2 weken. Kosten: f 150,--. Aanvang: november 1993.

Lezingencyclus:

het thema van de lezingencyclus is dit keer "Vreemdelingen in Noord-Holland". Verschillende aspekten van immigratie wórden belicht in vier avonden. Aan de orde zullen komen onder andere de seizoensgebonden trekarbeid, vreemdelingen en criminaliteit en het overheidsbeleid. Inschrijving voor afzonderlijke avonden is mogelijk. Lokatie: Beverwijk. Tijdstip: maandagavond 20.00 uur. Duur: 4 bijeenkomsten. Kosten: f 40,--. Aanvang: november 1993.

Actueel

Decembernummer bol van tv-geschiedenis

In het jaar dat de Nederlandse televisie zijn 70-jarig bestaan viert is het Bussums Historisch Tijdschrift helemaal aan dit jubileum gewijd. In het decembernummer dat er aan komt wordt die televisiegeschiedenis in Bussum vanuit diverse en soms heel verrassende invalshoeken benaderd. Er wordt ook aandacht besteed aan de vernieuwde QR-wandelroute door het oude tv-dorp.  Dit is nu echt een glossy die je op de salontafel of in de wachtkamer kunt neerleggen. Iedereen vindt daarin wel iets wat hij nog niet wist. Het is misschien ook een aardig eindejaarscadeautje.

Lees meer...

Foto van de maand

November 2021

De HKB  heeft deze foto binnen gekregen met de vermelding dat het om de Isaac da Costalaan gaat. De foto is in 1930 genomen. Wij zijn er, ondanks speuren, nog niet in geslaagd uit te vinden welke panden van de straat het betreft. Kunt u ons helpen.? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 137 gasten en geen leden online