HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 73-74

Werkgroep Architectuur

auteur: C. de Jong (namens de Werkgroep)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Jaarverslag over 1992

De werkgroep architectuur werd in 1983 opgericht.

In het Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1 nummer 1,
https://www.historischekringbussum.nl/index.php/bussums-historisch-tijdschrif/860-bht-1-1-inhoudsopgave


werden de werkzaamheden omschreven als: "het verzamelen van foto's en gegevens van bijzondere bouwwerken en hun architecten." In het Contactblad van oktober 1985
https://www.historischekringbussum.nl/index.php/bussums-historisch-tijdschrif/863-bht-2-1-inhoudsopgave


lezen wij: "De werkgroep houdt zich bezig met architectuuronderzoek en het stimuleren van inventarisatie en documentatie van de Jongere Bouwkunst in Bussum." In de beginjaren heeft de werkgroep zeer veel werk verzet. Gegevens hierover zijn aanwezig bij de afdeling documentatie, De laatste jaren hielden – voorzover ons bekend – drie leden van de Historische Kring zich bezig met de architectuur in Bussum: mevrouw A. van der Sleesen, mevrouw M. Monster en mevrouw N. Langemeijer.

Mevrouw Van der Sleesen organiseerde diverse tentoonstellingen en mevrouw Monster inventariseerde gegevens over de villa's in het Prins Hendrikkwartier. Mevrouw Langemeijer verzorgde wandelingen in het Spiegel en hield diaseries over Bussum. Ook stelde zij in 1992 samen met haar man, twee ordners samen over de aktiviteiten van de werkgroep in de afgelopen tien jaar. De nieuwe werkgroep kwam begin 1993 hiervan in het bezit.

Na de algemene ledenvergadering van 1992 gaven twee nieuwe leden zich voor de werkgroep architectuur op: mevrouw A. Make1 en mevrouw C. de Jong. In de eerste bijeenkomst in maart 1992 besloot men om gezamenlijk één onderwerp te gaan onderzoeken. Gekozen werd voor het Brediuskwartier. Mevrouw Langemeijer heeft zich niet aangesloten bij de groep, maar gaat door met haar eigen bovengenoemde aktiviteiten.

Met frisse moed ging men aan het werk. Bijzondere bouwwerken en hun architecten kregen de aandacht. Er werd nagegaan wat er reeds bekend was. Ook werd kontakt gelegd met mevrouw E, v.d. Borch tot Verwolde van de "Vrienden van het Spiegel". Het door haar gebruikte inventarisatieformulier werd overgenomen. De voorbereiding van de tentoonstelling over de Brinklaan en het onderzoek naar het Prins Hendrikkwartier gingen daarnaast door.

Nog maar nauwelijks begonnen met het Brediuskwartier, werd aan de werkgroep architectuur gevraagd of men bij de opening van het nieuwe onderkomen aan de Huizerweg een tentoonstelling wilde organiseren. Wij namen dit aan en zijn vanaf oktober bezig geweest met de voorbereidingen. Het onderwerp is – hoe kan het anders – de Huizerweg. Wij hebben ervoor gekozen om tien gebouwen onder de loep te nemen.

Op dit moment verzamelen wij gegevens en zijn op zoek naar foto's en voorwerpen.

Wij streven er naar om zo veel mogelijk als groep te opereren; wij komen regelmatig bij elkaar en we hebben een map ingericht waarin iedereen zijn gevonden materiaal opbergt. De heer J. Hekkenberg werkte mee aan de tentoonstelling, maar is geen lid van de werkgroep.

Tot slot een wens.
Wij zouden graag zien, dat er binnen de H.K.B. goede communicatielijnen komen, zodat men van elkaar weet waar men mee bezig is. Een verslag van iedere werkgroep draagt hier zeker toe bij.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 68 gasten en geen leden online