HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 3 (december 1993), pag. 116-117

De grond waarop ik woon

auteur: Anth. Cup

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Van wie was oorspronkelijk de grond waarop u woont?

Als men genealogisch onderzoek doet en daarbij verder gaat dan de droge data zoals geboorte, huwelijk en overlijden, dan wordt de stamboom of kwartierstaat pas interessant en een echte familiegeschiedenis.

Mij persoonlijk is het gelukt het geraante van data aan te kleden; niet zo eventjes, maar in de loop der jaren (na een pover begin in 1943).

Een zeer interessante ontdekking was dat ik terecht kwam in de familie Van Renselaer. Kiliaen van Renselaer, in 1629 de stichter van Nieuw Amsterdam – nu bekend als New York – was geparenteerd aan de Van Bijlaer's en de Van Wely's. Van beide geslachten stam ik ook af.

Kiliaen huwde op 23 juli 1616 in Utrecht als 30-jarige met de 18-jarige Hillegonde van Bijlaer. Hillegonde stierf in december 1626 en werd op 1 januari 1627 begraven in de Oude Kerk in Amsterdam. Kiliaen hertrouwde in Amsterdam op 14 december 1627 met Anna van Wely.

Door in de leer te gaan bij Wolfert van Bijlaer, die een broer was van zijn latere schoonvader Jan van Bijlaer en die een aanzienlijk en bekend juwelier en kunsthandelaar in Amsterdam was, kwam zijn zakelijk instinkt naar boven en kwam hij zelf in grote zaken.

In Amsterdam vestigde hij zich onder de naam Kiliaen van Renselaer & Co. aan de Keizersgracht.

In 't Gooi kocht Kiliaen in 1620 grote percelen grond ter exploitatie. Hij werd op 16 juni 1628 eigenaar van de hofstede Crailo – op de Nieuwe Kaart van Gooiland van H. Post anno 1740 nog aangegeven als: Kraylo, de Heer Renselaer.

Kiliaen zond verschillende inwoners uit 't Gooi naar zijn kolonie. Zij kregen daar na hun armoedig bestaan op de droge, zanderige gronden als landbouwer en/of tabakskweker betere kansen; iets waarvan vele koloniërs (=kolonisten) geprofiteerd hebben.

In 1625 was Kiliaen met advocaat Ingels en andere deelgenoten begonnen met de aanleg van 's-Graveland.

Kiliaen van Renselaer overleed als een zeer vermogend man in oktober 1643 en werd op 7 oktober in de Oude Kerk te Amsterdam begraven.

Waarom vertel ik u deze beknopte genealogische gegevens? Omdat ik momenteel bewoner en mede-eigenaar ben van de grond aan de Leeuweriklaan/Amersfoortsestraatweg die heeft toebehoord aan dit familielid uit het verleden.

Zulke ontdekkingen maken een en ander levendig en interessant. Over de Van Renselaer's, Van Wely's en Van Bijlaer's zijn nog vele gegevens bewaard en zou ik nog veel kunnen vertellen, maar dat is echter meer geschikt voor genealogische bladen.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 78 gasten en geen leden online