HOME HKB
Open Menu
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 3 (december 1993), pag. 116-117

De grond waarop ik woon

auteur: Anth. Cup

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Van wie was oorspronkelijk de grond waarop u woont?

Als men genealogisch onderzoek doet en daarbij verder gaat dan de droge data zoals geboorte, huwelijk en overlijden, dan wordt de stamboom of kwartierstaat pas interessant en een echte familiegeschiedenis.

Mij persoonlijk is het gelukt het geraante van data aan te kleden; niet zo eventjes, maar in de loop der jaren (na een pover begin in 1943).

Een zeer interessante ontdekking was dat ik terecht kwam in de familie Van Renselaer. Kiliaen van Renselaer, in 1629 de stichter van Nieuw Amsterdam – nu bekend als New York – was geparenteerd aan de Van Bijlaer's en de Van Wely's. Van beide geslachten stam ik ook af.

Kiliaen huwde op 23 juli 1616 in Utrecht als 30-jarige met de 18-jarige Hillegonde van Bijlaer. Hillegonde stierf in december 1626 en werd op 1 januari 1627 begraven in de Oude Kerk in Amsterdam. Kiliaen hertrouwde in Amsterdam op 14 december 1627 met Anna van Wely.

Door in de leer te gaan bij Wolfert van Bijlaer, die een broer was van zijn latere schoonvader Jan van Bijlaer en die een aanzienlijk en bekend juwelier en kunsthandelaar in Amsterdam was, kwam zijn zakelijk instinkt naar boven en kwam hij zelf in grote zaken.

In Amsterdam vestigde hij zich onder de naam Kiliaen van Renselaer & Co. aan de Keizersgracht.

In 't Gooi kocht Kiliaen in 1620 grote percelen grond ter exploitatie. Hij werd op 16 juni 1628 eigenaar van de hofstede Crailo – op de Nieuwe Kaart van Gooiland van H. Post anno 1740 nog aangegeven als: Kraylo, de Heer Renselaer.

Kiliaen zond verschillende inwoners uit 't Gooi naar zijn kolonie. Zij kregen daar na hun armoedig bestaan op de droge, zanderige gronden als landbouwer en/of tabakskweker betere kansen; iets waarvan vele koloniërs (=kolonisten) geprofiteerd hebben.

In 1625 was Kiliaen met advocaat Ingels en andere deelgenoten begonnen met de aanleg van 's-Graveland.

Kiliaen van Renselaer overleed als een zeer vermogend man in oktober 1643 en werd op 7 oktober in de Oude Kerk te Amsterdam begraven.

Waarom vertel ik u deze beknopte genealogische gegevens? Omdat ik momenteel bewoner en mede-eigenaar ben van de grond aan de Leeuweriklaan/Amersfoortsestraatweg die heeft toebehoord aan dit familielid uit het verleden.

Zulke ontdekkingen maken een en ander levendig en interessant. Over de Van Renselaer's, Van Wely's en Van Bijlaer's zijn nog vele gegevens bewaard en zou ik nog veel kunnen vertellen, maar dat is echter meer geschikt voor genealogische bladen.

Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 34 gasten en geen leden online