Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum jaargang 12, nummer 3 (december 1996) pags. 65 t/m 96


Colofon
Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) omslag ii
(van de redactie), omslag pag. ii

Inhoud en agenda
Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 65
(van de redactie), pag. 65

Van het bestuur
Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 66
auteur: Gerard Dijker (voorzitter), pag. 66

Het ontstaan van het Brediuskwartier
Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 67-73
auteur: M.J.M. Heyne, pag. 67-73

Openingsrede bij tentoonstelling over Isaac da Costalaan op 18 september, uitgesproken door de heer E.J. Nienaber
Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 73-75
auteur: E.J. Nienaber, pag. 73-75

Tentoonstelling Isaac da Costalaan
Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 75-76
auteur: Henk Hendrikse, pag. 75-76

In Bussum hebben straten namen . . . : de Bussumse straatnamen verklaard
Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 76 (i)
(van de redactie), pag. 76

Lezers reageren: een foto genomen in het Sint Josephpark
Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 76 (ii)
auteur: mevr. v.d. Poel, pag. 76

Een stukje Landstraat omstreeks 1920-1940
Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 79-82
auteur: J. Casper van Beek, pag. 79-82

De naam 'Baaienrokkenbuurt'
Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 82
(van de redactie), pag. 82

Monument in ruste (een gedicht over de Sint Vituskerk)
Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 83
auteur: Jan Ros, pag. 83

H. Bierman, van Indië-ganger tot zelfstandig schilder
Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 85-91
auteur: Ina de Beer, pag. 85-91

Een foto van een schoolklas in de Mariaschool
Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 93
(van de redactie), pag. 93

De Fröbelschool aan de Herenstraat
Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 94-95
auteur: mevr. F. Elshof, pag. 94-95

Verslag van de algemene ledenvergadering op 14 maart 1996
Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 96 (i)
(van de secretaris), pag. 96

Race met transportfietsen door Bussum
Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 96 (ii)
(van de redactie), pag. 96