Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 75-76

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 12 nummer 3 (december 1996), pag. 75-76


Tentoonstelling over Isaac da Costalaan

Henk Hendrikse

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Na een druk bezochte opening van de expositie was het wachten op de bezoekers. En die kwamen de eerste dagen maar mondjesmaat, zo weinig ze& dat de inrichters van detentoonstelling elkaar soms aankeken met de vraag in de ogen: "Hebben we hiervoor al die moeite gedaan ?" Maar dat veranderde vrijwel onmiddelhjk toen er een artikel in De Gooi- en Eedander verscheen. Vanaf dat ogenblik is er een enorme belangstelling geweest en konden we tegen de 200 bezoekers verwelkomen. Wij beschouwen dat als een enorm succes voor een tentoonstelling over een zo beperkt onderwerp als één straat, en dan nog een kleine straat. Oorspronkelijk was de opzet veel aandacht te besteden aan de architectuur en wel in het bijzonder van de Amsterdamse School. Enkele architecten (Negrijn, Van Dusschoten en Vos) hebben in de Isaac da Costalaan enkele typische voorbeelden van deze school gebouwd. Maar gaandeweg bleek er nog veel meer leuke informatie boven tafel te komen. Dit werd blijkbaar ook op prijs gesteld door de bezoekers, af en toe leek het een reünie van mensen die elkaar m jaren niet gezien hadden en allerlei jeugdherinneringen gingen ophalen. Een dochter van architect Van Dusschoten was aangenaam verrast de naam van haar vader zo vaak tegen te komen. Een ander echtpaar zag ineens een foto van opa hangen. Opa bleek architect Vos te zijn. Het laat zich begrijpen dat de verhalen los kwamen, van al deze verhalen zou een boekje te schrijven zijn. We beraden ons hierop maar de kosten hiervan zullen wel erg hoog zijn, zeker vanwege de beperkte oplage.

Zeker vermeld dient nog te worden de bezoeken van vertegenwoordigers van de historische hgen van Weesp en Nederhorst den Berg. In Weesp, uiteraard veel rijker aan historie, wil men ook aandacht besteden aan één bepaalde straat. Een soort 'verenigingsspionage' dus, maar hartelijk welkom.

Het enige minpuntje was de plaatsing van de panelen, in het bijzonder voor de wat kleinere mensen die er wat moeite mee hadden. Maar dat was nu eenmaal niet anders enmisschien kan een volgende expositie in een meer gesclukte ruimte plaatsvinden.

Samenvattend: voor iedereen (bezoekers en samenstellers) erg leuk en inspirerend om nog eens zoiets te organiseren.