Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 12/3 (1996) 94-95

Contactblad Historische Kring Bussum. jaargang 12 nummer 3 (december 1996), pag. 94-95


De Fröbelschool aan de Herenstraat

mevr. F. Elshof

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Correcties op dit artikel zijn gepubliceerd in Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 13, nr. 1 (mei 1997), pag. 25

Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Na aanleiding van het verhaal van mevr. J.R. Bus-Degger over het 'kakschooltje' (Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 12, nr. 1 (mei 1996), blz. 10) kwamen ook bij mij de herinneringen boven. Niet zozeer omtrent les en lesmateriaal. Van lei en gnffel herinner ik mij niets, wel dat we die thuis hadden en dat we in de sponsendoos wel een boon of erwt lieten kiemen. Beter herinner ik mij interieur en bouw. Ik zie nog de grote groene buitendeur met de toog daarboven, achter die deur de vierkante entree. Rechts een groot raam met daaronder een soort kist, ik hoorde dat daar zand in zat. Links de deur naar de gang. Het was een breed en donker lokaal, met een brede planken vloer met (dacht ik) soms zand erop. Was dat misschien met sneeuw of regen? Rechts in die gang een grote weggewerkte trap met een diepe kast eronder, waar, zo zei men, stoute kinderen voor straf ingestopt werden. Waar of niet waar? Ik heb er zelf nooit ingezeten en nooit een 'ingezetene' gesproken.
Achter in de gang was een groot lokaal met een groot bovenlicht hetgeen nog wat licht gaf in de sombere ruimte. Links in de gang aan de muur kapstokhaakjes met daaronder een lage bank en een deur naar het klaslokaal met de lange banken. Volgens mij had je geen vaste plaats maar schoof je gewoon aan. Ook de grote kachel midden in het lokaal heeft veel indruk op mij gemaakt net als, ook hier, een breedplankige vloer. Ik ben wel eens met m'n hoofd op de lessenaar in slaap gevallen. We moesten ook wel erg vroeg op en hadden al een lange wandeling achter de rug voor we op school waren, we woonden n.l. bij Bantam. De zuster zal mijn slaperigheid daarom wel door de vingers hebben gezien.

De zusters in die tijd waren, zoals zuster Marca, niet groot, maar ook niet echt om over het hoofd te zien. Naar mijn idee had zij in die tijd de jongens onder haar hoede, ik heb namelijk niet bij haar gezeten maar mijn broers wel. Die andere zuster heette zuster Frumensia. Dan was er nog een zuster Frida (meen ik) die zag je alleen in de lunchpauze; zij kwam daar dan met een hoge, wit emaille kan om melk uit te schenken. Je broodtrommeltje nam je van thuis mee over je schouder en het melkgeld zal 's maandags wel in het zakje om je hals hebben gehangen. Hoeveel geld er in dat zakje zat weet ik niet. Mijn schoonzus die 8 jaar jonger is, vertelde dat er een grote en een kleine cent inging; dat zegt echter ook niks. Ik herinner me ook de grot van Lourdes in de tuin, volgens mij ben ik daar eens als bruidje langsgetrokken, misschien met de kindsheid of sacramentsdag.

Ik vroeg mij af wanneer precies de Fröbelschool is gebouwd en wanneer het kakschooltje daarin is opgegaan. Zou de hedendaagse gebruiker, de Stichting Kinderopvang Bussum/Naarden mij daar antwoord op kunnen geven? Ik besloot om een poging te doen om nog eens een kijkje binnen te nemen. Tenslotte kende ik ook de Fröbelschool goed: ik mocht er de eerste grote-schoohjd overblijven en haalde daar later mijn jongere broertjes en zusjes op. Na een telefoontje met de reden van mijn verzoek was ik van harte welkom en zo stond ik daar dan na zoveel jaar in dezelfde grote portiek voor dezelfde dubbele deur. En na een druk op misschien wel dezelfde bel werd er heel vriendelijk opengedaan en werd ik te woord gestaan door mevr. Jeanneke Nuyten, die daar nu zo'n 3 jaar als hoofd-leidster de scepter zwaait.

Bij de entree was het een duidelijke herkenning: zo was en is het nog! Wel is het plafond om economische reden verlaagd, maar niet opvallend. Recht voor me de tuindeuren naar de binnenplaats, met de grote overkapping. Die overkapping is nu gedeeltelijk dichtgebouwd voor een extra lokaal. De linkergang is aan het eind dichtgemaakt. Rechts is alles nog hetzelfde hoewel er aan het eind een nooduitgang is gekomen. En daar linksom nog altijd de W.C. met die geinige kleine kindertoiletjes en nu als extra de commodes plus een doorgang naar het overkapte lokaal. De 4 binnenlokalen zijn praktisch hetzelfde gebleven, van de kasten tot de ramen doet het allemaal nog heel bij-de-tijds aan. Op mijn vraag wanneer de school gebouwd is kon men mij ook geen antwoord geven. Persoonlijk denk ik in 1927 of 1928.

Als kinderdagverblijf is het in gebruk genomen in augustus 1982. Er zijn regelmatig zo'n 99 kinderen vanaf drie maanden ingeschreven, waarvoor 1 hoofd, 7 leidsters plus de nodige stagiaires en vrijwilligsters in touw zijn. Er is nog steeds een zeer lange wachtlijst. Veel bedrijven huren tegenwoordig zo'n kinderopvangplaats (een kindplaats) voor hun personeel. De prijs voor zo'n kindplaats bedraagt f 18.400,- per jaar. Op twee weken na wordt er tijdens de vakanties gewoon doorgewerkt. Tussen Kerst en Nieuwjaar is er een week vrij en ook een week tijdens de zomervakantie.

Met bijgaande foto uit 1932 of 1933 zijn we nog heel even terug op de R.K. Fröbelschool, zoals het nog steeds zo mooi in het tegeltableau op de gevel boven de ingang prijkt. Ik denk dat we met elkaar nog heel veel persoontjes op de foto kunnen thuis brengen.