Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 20, nummer 2 (september 2004) issn-nummer 0920-5683


 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud
Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (2004) 1
(van de redactie), pag. 1

Wat vindt u in dit nummer?
Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (2004) 2
auteur: Harry Klein, pag. 2

Programma Open Monumentendag 2004
Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (2004) 3
(van de redactie), pag. 3

De Nieuwe Hollandse Waterlinie in Bussum: Fort Werk IV
Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (2004) 4-24
auteur: H.J. van Welsen, pag. 4-24

Oorlogsperikelen van Bussum 1787 en 1813
Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (2004) 25-33
auteur: Nel Krijnen-van Gog, pag. 25-33

Bussum en het beleg van Naarden 1813-1814
Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (2004) 35-45
auteur: Martin Heyne, pag. 35-45

Manoeuvres rondom Naarden in 1885
Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (2004) 46-51
auteur: Frans de Gooijer, pag. 46-51

Fort Werk IV, verdedigingswerk in ruste
Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (2004) 52-58
auteur: Martin Heyne, pag. 52-58

Wie weet een goede naam?
Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (2004) 59
auteur: Harry Klein, pag. 59

Boekbespreking: Herinneringen aan Holland. Op bezoek bij de dichter Frederik van Eeden
Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (2004) 60-61
auteur: Marcus van der Heide, pag. 60-61

Bussumse families
Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (2004) 62
auteur: Harry Klein, pag. 62

CD-Rom Gooise geslachten
Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (2004) 63
(persbericht, van de redactie), pag. 63

De leestafel - Bladen van onze zusterverenigingen met vaak interessante artikelen passeren de revue
Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (2004) 64-65
auteur: Marianne Fransen, pag. 64-65

Bussum hoe het was . . . Bussum hoe het nu is
Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (2004) 66
(van de redactie), pag. 66

Bussumse merkaardigheden
Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (2004) 67
auteur: Marianne Fransen, pag. 67

Colofon
Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (2004) omslag pag. iii
(van de redactie), omslag pag. iii