Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (september 2004) pag. 63


CD-Rom Gooise geslachten

(persbericht, van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
De illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

De oproep in 2003 om gegevens in te sturen die betrekking hebben op 'Gooise Geslachten' om een extra uitgave van 'Oude Sporen' te kun gebreide nen maken, heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Dit heeft geresulteerd in een CD-ROM met daarop vele bronnen die het de genealoog gemakkelijk maken vanachter zijn PC onderzoek te doen in de Gooise bronnen.

Op de CD-ROM treft u van vele plaatsen de DTB-gegevens (de oudste vanaf 1643), registers van diverse kerken, resolutieboeken, impost op begraven etc. etc. en diverse stamreeksen die door leden zijn ingestuurd. Kortom te veel om op te noemen. Het is op dit moment de meest uitgebreide digitale bron die beschikbaar is van een specifiek gebied.

U kunt in het bezit komen van deze unieke CD-ROM voor de tijdelijke intekenprijs van € 10,00 + € 2,50 (verzendkosten), door overmaking van het totaalbedrag ad € 12,50 op postgirorekening 6131862 tnv de penningmeester NGV afd. Gooiland te Utrecht ovv naam, adres en woonplaats.
De distributie zal na 1 november plaatsvinden. Na 1 november bedraagt de prijs € 12,50 + € 2,50 (verzendkosten). Reageer dus op tijd.