Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 35, nummer 2 (september 2019)


  35 2

 

 

Themanummer: Plekken van plezier

Open Monumentendag 2019

 

 

Colofon en Inhoud
Bussums Historisch Tijdschrift 35/2 (2019) 1
(van de redactie) pag. 1

Plekken van plezier
Bussums Historisch Tijdschrift 35/2 (2019) 3
(van de redactie) pag. 3

Honderd jaar kindertuinen in Bussum
Bussums Historisch Tijdschrift 35/2 (2019) 4-13
auteur: Anneke Bos-Tolhuisen, pag. 4-13

Een fietstochtje van Toneelvereniging Het Schouwspel
Bussums Historisch Tijdschrift 35/2 (2019) 14-15
auteur: Nol Verhagen,  pag. 14-15

Naar de film
Bussums Historisch Tijdschrift 35/2 (2019) 16-25
auteur: Hans Jonker, pag. 16-25

Fanatieke NSB-ers?
Bussums Historisch Tijdschrift 35/2 (2019) 25
auteur: Nol Verhagen, pag 25

De Bussumse Kermis aan het begin van de vorige eeuw
Bussums Historisch Tijdschrift 35/2 (2019) 26-27
auteur: Nol Verhagen, pag. 26-27

De vereniging ter Bevordering van festiviteiten in Bussum
Bussums Historisch Tijdschrift 35/2 (2019) 28-34
auteur: Nol Verhagen, pag. 28-34

Zwemmen in Bussum
Bussums Historisch Tijdschrift 35/2 (2019) 35-40
auteurs: Chris Leenders, pag. 35-40

Hoe wij ons in de jaren vijftig vermaakten
Bussums Historisch Tijdschrift 35/2 (2019) 41-46
auteur: Rudolf Geel, pag. 41-46

Bussum in boeken
Bussums Historisch Tijdschrift 35/2 (2019) 47-48
auteur: Klaas Oosterom, pag. 47-48
- Het Naardermeer
- De Vecht
- Langs de Zuiderzee