Skip to main content
Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 35, nummer 2 (september 2019), pag 3

Plekken van Plezier

De redactie 

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Het landelijk comité dat jaarlijks het thema van de Open Monumentendagen vaststelt, heeft ons dit jaar ‘Plekken van Plezier’ aangereikt. Dat leverde ons nog best een puzzel op, want plekken van plezier hebben meestal niet een monumentaal karakter. En als er al sprake was van een monument, dan was dat vaak van tijdelijke aard – zoals de diverse bioscopen die Bussum heeft gekend.

In deze aflevering van Bussums Historisch Tijdschrift ligt de nadruk dan ook meer op het plezier dan op de monumenten. Een gevolg is dat we bij sommige onderwerpen niet veel toepasselijke illustraties konden vinden, maar dat wordt elders weer goedgemaakt.

Wat opvalt, zoals eerder in het nummer van BHT over het Bussums amateurtoneel (jaargang 33, nr. 1, mei 2017), is de enorme behoefte aan vertier en vermaak. Zoals de toneelvoorstellingen altijd vol zaten, zo zaten ook de bioscopen vol. Kennelijk is de mens, ook de Bussumse mens, inderdaad een homo ludens, zoals de grote Nederlandse historicus Johan Huizinga al wist. Zodra hij even tijd over heeft, wil hij vermaken of vermaakt worden. De kermis, de bioscoop, het zwembad, een tuintje. Zelfs tijdens de oorlog, of misschien wel juist tijdens de oorlog.

Wat verder opvalt, is met hoe weinig mensen vroeger tevreden waren. Een fietstochtje naar de pyramide van Austerlitz, een ritje in de stoomcarrousel, een optocht door het dorp, een plas water op de hei, een circus met een paar paarden en een stokoude leeuw... Allemaal vóór de komst van de televisie, vóór YouTube, vóór de komst van Instagram, Snapchat en de game-industrie. Toen was geluk nog heel gewoon. Velen van u zullen het zich nog herinneren.

Vanzelfsprekend verzorgt de Historische Kring Bussum ook dit jaar weer een programma ter gelegenheid van Open Monumentendagen. Op zaterdag 14 september bent u vanaf 12 uur welkom in Concordia, de eerste cultuurtempel van Bussum uit 1897. Het gebouw dat er nu staat dateert overigens van 1934, nadat de eerste versie in 1930 in vlammen was opgegaan. Of toer op zondag 15 september met de bus van de Historische Kring Bussum (zie de omslag van deze BHT) langs voormalige plekken van plezier en kijk met de ogen van toen naar het Bussum van nu! Zie voor nadere toelichting de bij dit nummer van BHT gevoegde folder.