Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum jaargang 10, nummer 2 (september 1994) pag. 49 t/m 80


Colofon
Contactblad Historische Kring Bussum 10/2 (1994) omslag ii
(van de redactie), omslag pag. ii

Inhoud en agenda
Contactblad Historische Kring Bussum 10/2 (1994) 49-50
(van de redactie), pag. 49-50

Scholen in Bussum (thema van een tentoonstelling)
Contactblad Historische Kring Bussum 10/2 (1994) 51 (i)
auteur: Maria Monster-Duijvesteijn, pag. 51

Ledenbijeenkomst: dia-lezing over gevelstenen (op 28-9-1994 door hr. Bouhuys uit Weesp)
Contactblad Historische Kring Bussum 10/2 (1994) 51 (ii)
auteur: Maria Monster-Duijvesteijn, pag. 51

Open Monumentendag op zaterdag 10 september 1994
Contactblad Historische Kring Bussum 10/2 (1994) 52 (i)
(van de redactie), pag. 52

Open Atelierroute op 17 en 18 september 1994
Contactblad Historische Kring Bussum 10/2 (1994) 52 (ii)
(van de redactie), pag. 52

Rectificatie over nieuwe aanwinsten
Contactblad Historische Kring Bussum 10/2 (1994) 55 (i)
(van de redactie), pag. 55

Bussumse kerkgeschiedenis, deel II: De later ontstane parochies
Contactblad Historische Kring Bussum 10/2 (1994) 55-76
auteurs: W.M. van Berkel & M.J.M. Heyne, pag. 55-76

Een beschrijving van Bussum uit 1942
Contactblad Historische Kring Bussum 10/2 (1994) 77-78
auteur: H. Herrebrugh, pag. 77-78

Bussumse missionarissen (1)
Contactblad Historische Kring Bussum 10/2 (1994) 80
auteur: Ina de Beer, pag. 80