Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum jaargang 10 nummer 2 (september 1994) pag. 51


Scholen in Bussum

Maria Monster-Duijvesteijn (namens de werkgroep Architectuur)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De werkgroep architectuur zal deze maand een tentoonstelling organiseren over scholen in Bussum. De werkgroep heeft een keuze moeten maken uit de vele scholen, die in Bussum zijn of waren. Uitgangspunt voor deze keuze is de architectuur van het schoolgebouw. Aandacht zal worden besteed aan de bouwstijl, de historie, de populatie en het personeel van de Gooische H.B.S. (het Goois Lyceum), de Wilhelminaschool (nu de Michiel de Ruyterschool), de Paulusschool (de School met den Bijbel), de Bussumse Montessorischool aan de Busken Huetlaan, de Julianaschool, de Vondelschool, de Fonteinmavo en het Sint Vitus-college.

In het kader van het omgevingsonderwijs zullen ook de leerlingen van de betreffende scholen worden uitgenodigd om de tentoonstelling te bezoeken.
De werkgroep architectuur, bestaande uit Coby de Jong, Jan Hekkenberg, An Makel, Hans Noordhuis en Maria Monster, hoopt dat veel leden van de Historische Kring de tentoonstelling zullen bezoeken.

De tentoonstelling in ons gebouw aan de Huizerweg 54 is te bezichtigen van 28 september tot en met 18 november 1994 op woensdag- en vrijdagmiddagen van 14.00 -17.00 uur.