Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 37, nummer 2 (september 2021), inhoudsopgave


 

 

 Thema : Mijn monument is jouw monument

 Open monumentendag 2021

 

 

 

 Colofon en Inhoud
 Bussums Historisch Tijdschrift 37/2 (2021) 1
(van de redactie) pag. 1

Mijn monument is jouw monument
 Bussums Historisch Tijdschrift 37/2 (2021) 3
(van de redactie), pag, 3

Zoutzieders, middeleeuwse kunst en tal van tinten groen, de bewoningsgeschiedenis van Singel 6
Bussums Historisch Tijdschrift 37/2 (2021) 4-10
auteur: Eric Bor, pag. 4-10

Monumenten des doods
 Bussums Historisch Tijdschrift 37/2 (2021) 11-15 
auteur: Guusje Hent, pag. 11-15

Een bescheiden villaatje: Bilderdijklaan 26
 Bussums Historisch Tijdschrift 37/2 (2021) 16-19
auteur: Nol Verhagen, pag. 16-19

Gefortuneerde amsterdammers, hoogbejaarden en Bachcantates: de bewoningsgeschiedenis van Meerweg 23
 Bussums Historisch Tijdschrift 37/2 (2021) 20-25
auteur: Eric Bor, pag. 20-25

Brabanders, handelaren, kostschoolmeisjes,en kamermuziek: de bewoningsgeschiedenis van Nieuwe 's Gravelandseweg 21 Bussums Historisch Tijdschrift 37/2 (2021) 26-32
auteur: Eric Bor, pag. 26-32 

Monument in twee bedrijven: Burg. 's Jacoblaan 15-21 en Potgieterlaan 7-8
 Bussums Historisch Tijdschrift 37/2 (2021) 33-37
auteur: Nol Verhagen, pag. 33-37

Villa Amalia, hoe Vietnamese bootvluchtelingen in een Bussums monument onderdak vonden
 Bussums Historisch Tijdschrift 37/2 (2021) 38-40
auteur: Jan Schippers, pag. 38-40

Huize Godelinde - het oudste bejaardenhuis van Bussum 
Bussums Historisch Tijdschrift 37/2 (2021) 41-45
auteur: Nol Verhagen, pag. 41-45

Reactie van een lezer: Hendrik Antoon Lorentz en Google Maps
Bussums Historisch Tijdschrift 37/2 (2021) 46
auteur: Win Gronloh, pag. 46

Bussum in Boeken
Bussums Historisch Tijdschrift 37/2 (2021) 47
auteur: Klaas ooosterom, pag. 47