Skip to main content
Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 37, nummer 2 (september 2021), pag 3

Mijn monument is jouw monument

De redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De Open Monumentendagen zijn bedoeld om de belangstelling voor de monumenten in Nederlandse dorpen en steden aan te wakkeren. Daarvoor worden die monumenten opengesteld, zodat iedereen die dat wil er een kijkje kan gaan nemen. Historische verenigingen verzorgen rondleidingen en excursies en proberen bezoekers warm te maken voor de ‘historische sensatie’, het gevoel dat het heden niet vanzelf is ontstaan, dat steden en dorpen, straten en pleinen, gebouwen en ook mensen een geschiedenis hebben en dat het leuk en leerzaam is daar iets van af te weten. Veel van die monumenten blijven echter ook op Open Monumentendagen voor bezoekers en belangstellenden gesloten, domweg omdat ze bewoond worden door mensen die niet per se zitten te wachten op onuitgenodigde bezoekers.

Dit jaar is het landelijke thema van de Open Monumentendagen ‘Mijn monument is jouw monument’. De bedoeling is natuurlijk om omwonenden het gevoel te geven dat de monumenten in hun omgeving ook een beetje van hen zijn. Maar dat is, zoals gezegd, maar ten dele het geval: sommige monumenten zij nu eenmaal gewoon van iemand anders. Dat is zeker zo in Bussum, waar het aantal openbare monumenten betrekkelijk klein is, terwijl het aantal particuliere monumenten, in de vorm van statige en minder statige woonhuizen juist betrekkelijk groot is. Loop maar eens rond in het Spiegel, het Prins Hendrikpark, het Brediuskwartier of het Vondelkwartier en verbaas je over de prachtige architectuur links en rechts en voor en achter je – en dan te bedenken dat lang niet al die bijzondere huizen de status van monument hebben. En het gaat lang niet alleen om kostbare villa’s in dure wijken – we hebben in Bussum ook prachtige voorbeelden van volkshuisvesting, bijvoorbeeld in het Sint-Josephpark, en aan de Koopweg, aan het Oosterpad, in het Eendrachtpark en in de Godelindebuurt. Die overigens nog geen van alle de status van monument hebben.

Om ook die particuliere monumenten een beetje nader tot u te brengen, om ze ook een beetje ‘van u’ te maken, hebben we een aantal bewoners/eigenaars gevraagd hun deuren voor Bussums Historisch Tijdschrift open te zetten. U maakt kennis met de bewoners en hun voorgangers, met architecten en met bouw en verbouwingen. U gaat misschien, hopelijk, met andere ogen kijken naar huizen die u voorheen wellicht achteloos passeerde. En u bedenkt misschien, hopelijk, dat iedere straat, ieder huis een geschiedenis heeft – ook als het geen monument is.