Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 14/3 (januari 1999) pag. 66


Lezers reageren: arbeiderswoningen / Balkanoorlog

Cees van der Voort

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

De heer C. van der Voort reageert op het artikel over het wonen van arbeiders in Bussum(Contactblad september 1998). Hij schrijft: "Wij woonden vanaf 1938 in de Cereslaan nr. 50. Achter ons huis stond een grote schuur, genaamd 'Het Brokkenhuis'. Voor de Tweede Wereldoorlog werd hier gedragen kleding ingezameld en van tijd tot tijd aan de armen uitgedeeld. Ik weet niet of dit een activiteit van de Sint Vincentius Vereniging was of van het Leger des Heils.

In de oorlogsjaren is het Brokkenhuis ook al eens tot kantoor verbouwd voor de 'Vereenigde Deurenfabrieken N.V.'. Veel deuren werden er in de oorlogsjaren niet gemaakt. Wel werden er heel wat klompen voorzien van nieuwe zolen en hakken: die bracht je naar de kruidenierswinkel van Stoelers in de Schoolstraat, daar werden ze in jute gestopt en vervolgens naar Naarden gebracht. Mot en zaagsel werden naar Voldendam gebracht voor de palingrokerij. Vader heeft eens een vracht mot geruild voor een oude zeilboot.

Ook bij het artikel over Rusland (blz. 47 e.v. Contactblad van september 1998) kwamen de herinneringen boven. Op de situatieschets rond 1895 staan in Rusland 5 huisjes getekend. Op nummer 232 woonde mijn grootvader Cees Emmink (geboren Laren 2 januari 1862) en getrouwd met Maria Koelink geboren te Bussum 9 juni 1860. Zij hadden één dochter, Maria Cornelia Emmink, geboren op 3 mei 1899, mijn moeder. Cees Emmink (scheldnamen: De Sneltrein en Gerrit de Mat) had een bodedienst. Met paard en wagen vervoerde hij goederen naar en van Hilversum. Uit verhalen van mijn moeder heb ik begrepen dat het brokkenhuis ooit de stalling was voor paard en wagen en als opslagplaats voor goederen diende. De vijf oude huisjes kan ik mij nog vaag herinneren, en ook de sloop in 1936. Mijn vader heeft toen ons huis op nr. 50 laten bouwen."

Was getekend: Cees van der Voort, kleinzoon van de Duvel.