Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 1, mei 1989) pag 21


Schenking Frederik van Eeden Genootschap

Marcus van der Heide

Klik hier voor de pdf van dit artikell
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

 

Kortgeleden kwam een zandstenen kop, afkomstig van het terrein van Van Meurs, voorheen het Walden van F. van Eeden boven water.  De boswachter van Bantam had het pronkstuk ooit meegenomen en een plaats in de tuin van de boswachters woning gegeven, waar weer en wind hun werk deden.

Van zijn voetstuk gevallen werd het weer ontdekt door Kunsthandel Goylant (Kapelstraat Bussum) , die het stuk schonk aan het Van Eeden-genootschap. Aan de heer Van Suchtelen (zoon van Nico van Suchtelen de eerste voorzitter van het Genootschap in 1934) thans de opgave om in de fotocollectie hopelijk het vollededie beeld te ontdekken. T.z.t. volgt de nadere informatie daaromtrent.

Tot de verbeelding spreekt uiteraard, dat de kop tientallen jaren bij de boswachterswoning van Bantam, het geliefde wandeloord van Van Eeden, 'tentoongesteld' stond. Bantam waarover zo dikwijls in de Dagboeken gesproken wordt. Een enkel citaat moge volgen (afkomstig uit BUSSUM DOOR SCHRIJVERSOGEN, een noot bij pg. 23)

Bantam geliefd wandeloord : vgl 15-3-1899 "We wandelden op Bantam en dat is een grote aanwinst, zulk een prachtig perk vlak bij ons". 3-6-1901 "Gisternacht de hei-leewerik gehoord, op de wandeling in 't overbos van Bantam. Het was prachtig". 12-10-18 "Mooi herfstweer. Ik wandelde gister op Bantam. Het stille herfstpark. de spiegelende vijver en de gele essen bladeren, een laantje met donkere juniperus, oude vreemd gevormde bossen". 5-2-19 "Zondag heb ik 2 uren schaatsen gereden, op den vijver in 't bos van Bantam". 15-5-22 "Op een wandeling met Truida op Bantam ontmoette ik den eigenaar van Schaepenburg, juist op 't moment dat ik op zijn verboden grond liep. Hij groette niet en liep lomp voorbij. En ondenks al het schoons was mijn dag bedorven". 8-11-23 "Ik schreef een artikeltje over Bantam en over ..."

Het artikeltje kan het gevolg zijn van de dreiging boven Bantam; die we lezen in het Dagboek medio oktober 1923 (dat ook toen al stukken natuur dreigden te verdwijnen) :

15-10-23 "Vandaag zag ik een kwaad teken. Een groepje mensen aan de weg bij Bantam, die over 'percelen' praatten. Dat wil zeggen dat het heerlijke stukje bos, het prachtige Bantampark verkocht  wordt. Mijn retraite-bos, waar ik [..J wandelde en mediteerde."