Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 4/2 (1988) pag 3b

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 3


Agenda Historische kring Bussum

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

10 september             Op die datum is onze vereniging aanwezig op het -Bussums Informatie Festival -, waar zich onqeveer 65 verenigingen presenteren aan het Bussumse publiek. De opzet is dat wij een  stand in het raadhuis krijgen. Indien mogelijk plaatsen wij daar onze tentoonstelling "Bussum voor 1888."
17 september             Lustrumfeest: zie elders in dit nummer.
14 november              Ledenbijeenkomst in de bibliotheek. Wij zijn nog in gesprek met een spreker over het onderwerp.
Oktober/november   Op een nog nader te bepalen plaats en datum zal onze Kring een tentoonstelling houden over: 90 jaar BUSSUMSE WATERLEIDING