Skip to main content


Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 4, nummer 2 (augustus 1988) pag 3


Vijf jaar Historische Kring Bussum 

De jubileumcommissie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Op zaterdag 17 september a.s. willen we graag even stilstaan bij het eerste lustrum van de Historische Kring Bussum. Uit de werkers van het eerste uur is een jubileum-commissie gevormd, die zich beraden heeft over de vraag hoe dit jubileum op gepaste wijze kan worden gevierd.
Wij hebben gemeend dat het een goede gelegenheid is om als H.K.B. naar buiten te treden zonder direkt een beroep te doen op historische kennis van Bussum. De oplossing is gevonden in een wandeltocht van ca. 5 km lengte. Deze begint tussen 14.00 en 15.30 uur op het Wilhelminaplantsoen en volgt een slingerroute door het centrum, het Spiegel en de wat oudere buitenwijk rond de Huizerweg. Er worden twintig vragen gesteld die vrijwel allemaal zijn te beantwoorden door goed te kijken, resp. het gezonde verstand te gebruiken. Tenslotte komt men dan uit bij de bibliotheek bij het Spant.
In de bibliotheek wordt aansluitend een eenvoudige receptie gehouden om het jubileum te vieren. Uiteraard hopen we hier zo niet alle, dan toch zo veel mogelijk leden te ontvangen. Ook wandelaars die (nog) niet tot de H.K,B. behoren zullen hier uiteraard welkom zijn. Het anwoord op de twintig vragen zullen in een vitrine of op een paneel in de bibliotheek te kontroleren zijn,
Wij hopen dat dit jubileum tot de geslaagde aktiviteiten van onze Kring zal mogren nworden gerekend.
Tot ziens op 17 september.