Skip to main content
Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 37, nummer 1 (april 2021), pag 2

Rectificaties

De redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Het gebeurt wel eens dat oplettende en deskundige lezers ons opmerkzaam maken op fouten of onvolkomenheden in artikelen in ons tijdschrift.
Zo staat in het artikel over de Kippenbrug inBussums Historisch Tijdschrift 36/3 (december 2020) ) dat de Franse inval in Naarden en de daarop volgende bevrijding hadden plaatsgevonden in respectievelijk 1662 en 1663. Een heel pijnlijke slip of the pen in een historisch tijdschrift, want het betreft het welhaast allerbekendste jaartal uit onze vaderlandse geschiedenis, het Rampjaar 1672, toen Nederland van alle kanten werd belaagd en raadspensionaris Johan de Witt samen met zijn broer Cornelis door het Oranjegezinde Haagse gepeupel werd gelyncht.
In datzelfde artikel wordt gewag gemaakt van de Bussumse katholieken die langs de Kerkweg in Naarden ter kerke gingen. Terwijl het natuurlijk juist de weinige protestantse inwoners van het overwegend katholieke Bussum waren, die zich langs die weg naar de Grote Kerk in Naarden spoedden – de Grote Kerk die al in 1576, aan het begin van de Opstand, in protestantse handen was overgegaan.

Bij het artikel over de Rijksweg in  dezelfde aflevering staat op blz. 30 een foto uit 1955 van een vrachttransport dat de Rijksweg oversteekt. Dat transport werd echter niet door de Gooise tram uitgevoerd, maar door de Nederlandse Spoorwegen, die – nadat de tram in 1947 was opgeheven – nog goederen vervoerde over dat lijntje.
Bij het artikel over ‘De wording van Naarden-Zuid’  (Bussums Historisch Tijdschrift 36/3 (2020) 19-23) is op blz. 18 een kaartje geplaatst dat door Kees Henselmans is ontworpen. Daar had aan moeten worden toegevoegd dat het ontwerp van Henselmans is gebaseerd op een kaart door J.W van Aalst uit 2012, en gedigitaliseerd door Virginia Pinto Masís.

Ten slotte nog een omissie in het artikel over het Blindeninstituut, in Bussums Historisch Tijdschrift 36/2 (2020) 24-27. Daarin wordt gesteld dat het eerste katholieke blindeninstituut in 1859 in het Brabantse Grave werd gevestigd. Dat is niet helemaal juist, want er heeft kortstondig en zeer kleinschalig tussen 1842 en 1851 een rooms-katholiek Blindeninstituut bestaan in onze buurgemeente Laren. Jan Out wees ons daarop, en hij kan het weten, want hij heeft er een uitvoerig artikel over geschreven in Tussen Vecht en Eem, jaargang 21, nr. 3 (september 2003).