Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 2 (september 1992) pag. 59-61

Van Gogh op zolder

Dick Bouwman

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting 

      
 
Een advertentie uit 1930

Mijn grootvader, Dirk Bouwman, leefde van 1859 tot 1910. Hij was schilderspatroon en erg ondernemend. Zo bouwde hij aan de Nassaulaan, tegenover mooie villa's met oprijlanen en stallen, met inwonend personeel zoals tuinman en koetsier, brutaalweg zijn werkplaats en een woonhuis. Hij had al snel door dat er met bouwgrond en villa's veel meer was te verdienen dan met die vierkante meter schilderen. Zodoende is hij vermoedelijk in kontakt gekomen met mevrouw Van Gogh, die met haar zoontje in mei 1891 in villa Helma aan de Koningslaan 4 in Bussum was komen wonen. 1)

       
Ophalen van de schilderijen van Konings1aan naar Nassau1aan.
 

Jo(hanna) Gesina van Gogh-Bonger, de weduwe van Theo van Gogh, had schilderijen van haar overleden zwager Vincent van Gogh. Mijn grootvader had glaskisten met stro erin. U begrijpt het al; de schilderijen moesten af en toe naar een tentoonstelling. Mijn grootvader liet ze met de handkar ophalen van de Koningslaan en zo kwamen ze op Nassaulaan 18.

Opa Bouwman verpakte de schilderijen in de glaskisten en zo gingen ze naar elders. Ze kwamen na enige tijd ook weer terug. Mijn vader, toen nog jong, herinnert zich dat zijn moeder aan zijn vader vroeg: "Dirk, is er nog wat verkocht?"" Nee, antwoordde mijn grootvader, alles is weer terug. Waarop mijn grootmoeder zei: "Geen wonder. Wie koopt er nu een schilderij met groene varkens!"

       
Verzending in glaskisten.
 

Een jongere broer van mijn vader, in 1918 vertrokken naar Amerika, kwam in 1968 terug in Holland. Deze oom vertelde aan de Kortenhoefse schilder Flip Hamers, die veel interesse had in deze affaire, dat hij als jongen met vriendjes op de werkzolder waar de schilderijen van Vincent van Gogh stonden, voetbalde. Meerde malen gebeurde het, dat de schilderijen hierbij geraakt werden.

       
 
 Voetballen op zolder

Toen mevrouw Van Gogh zelf weer genoeg ruimte had om ze op te bergen, verdwenen de schilderijen van onze zolder. Het verhaal gaat dat mijn grootvader twee schilderijen mocht uitzoeken, doch dat weigerde met de woorden: "We zijn in de wereld om elkaar te helpen en ik heb het graag gedaan." Flip Hamers kan dit nog steeds niet begrijpen.

Mijn grootvader heb ik nooit gekend; hij overleed in 1910. Ik ben geboren in 1917. Als u snel gerekend hebt, dan weet u dat ik 75 jaar ben. Voor mij een reden om dit verhaal over de "Van Gogh's op de zolder van mijn grootvader" eens op papier te zetten.

Noot.
1) Zie Contactblad nr. 2, september 1991, blz. 63 t/m 71: Van Gogh en Bussum door M. van der Heide, alsmede Contactblad nr. 3, december 1991, blz. 101 en 102.