Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 3 (december 1991) pag. 104-106

Rene De Clercq museum in Deerlijk

      
 
De Clercq in 1916: de beeldschone grijsaard
met die geweldige wapperende baard, aldus
Victor van Vriesland in zijn "Herinneringen
aan Alfred Kosmann" (Querido 1969)

Marcus van der Heide

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

Gedurende 7, 8 en 9 juni jl. vonden in Deerlijk (België). de geboorteplaats van Rene De Clercq, festiviteiten rond de opening van het De Clercq-Museum plaats. In 1979 had de gemeente het geboortehuis van De Clercq aangekocht met de bedoeling er een museum in onder te brengen. De restauratie ervan begon in 1987. 

       
Gezicht op Bussum, potloodtekening van Gretha Pieck, 35x20
Molen, Irenekapel en boerderijen bepalen mede het dorpsgezicht;
vòòr 1914 (de Vredekerk is van dat jaar]
 

Hoogtepunt op deze dagen was ook de openlng van de tentoonstelling met werken van Gretha en Adri Pieck.

De familie Pieck in Bussum nam een bijzondere plaats in het leven van De Clercq in. De Amsterdamse (hoofd)onderwijzer Pieck, was om de gezondheid van Adri in 1905 naar Bussum verhuisd. Zijn huis werd een 'thuis' voor de Vlaamse activist De Clercq, éen van de vele duizenden vluchtelingen die de uitgever der Vlamingen, Van Dishoeck in de Wereldoorlog I naar het Gooi haalde. Een levenslange vriendschap zou ontstaan tussen beide families. De gezusters Gretha en Adri ontpopten zich als voortreffelijke schilderessen. Gretha stierf reeds jong in 1920, Adri in 1982.

      
 
Een nogal slordige brief van De Clercq aan uitgever Van
Dishoeck. Boekenweekgeschenk 1933

De Clercq woonde van 1915 tot 1923 in Bussum en opende aan de Prinsenstraat zelfs een kunsthandel om de Vlaamse kunstbroeders te helpen. De familie Pieck verhuisde in 1919 naar Maartensdijk. Hier stierf in Huize Pieck De Clercq op 12 Juni 1932.

Hij werd begraven op het kerkhofje in de Lage Vuurse, waar Adri zijn graf tot haar dood bleef verzorgen. De dag na haar dood (5-4-82) werd zijn stoffelijk overschot en het grafmonument van Jozef Cantré naar Deerlijk overgebracht (bijna 50 jaar na de dood van René De Clercq).

In dat jaar werd ook de Stichting René De Clercq opgericht, die behalve het opzetten van een Documentatiecentrum betreffende De Clercq de aktie tot de restauratie van het geboortehuis op zich nam. Thans is het Museum werkelijkheid geworden.