Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 3 (december 1991) pag. 99

Werk van Bussumer Boy Namias de Crasto op expositie op Curacao

Ter gelegenheid van 75-jarig bestaan bank

GOOI- en EEMBODE 7 november 1991

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

BUSSUM -De Bussumse kunstnaar Boy Namias de Crasto  vertrekt op 13 november aanstaande met zijn gezin naar Curacao op uitnodiging van de Maduro & Curiel's Bank om deel te nemen aan een grote tentoonstelling ter ere van het 75 jarig bestaan van deze bank.
Namias de Crasto, afkomstig van Curacao, verheugt zich erg op deze tentoonstelling, omdat het na dertig jaar de eerste keer is dat zijn werk de boottocht mocht maken. Hij voegt momenteel weer een nieuwe dimensie aan ziin werk toe. Het werken met collages boeit hem momenteel zeer.

 

    

 
@ Boy Namias de Crasto (I) /n gesprek met
Mlnister HirschBallin

Minister
Onlangs had de Bussumer exposities in Naaldwijk en Tilburg. Deze laatste tentoonstelling werd geopend door de gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen, Edsel 'Papy' Jesurun, en in aanwezigheid van Minister Ernst Hirsch Ballin. Hirsch Ballin gaf uiting aan zijn bewondering voor het werk van Boy de Crasto door het olieverfschilderij 'Migolet' (de schoener) aan te schaffen voor zijn werkkamer in Den Haag. Hij nodigde Boy uit om op 2 oktober jongstleden dit schilderij samen met hem een goede plaats te geven in de kamer.

Boy overhandigde hem bij deze gelegenheid een gecalligrafeerd gedicht van de Curacaose dichter Pierre Lauffer, genaamd 'Migolet'. Dit gedicht kreeg ook een plaats in de werkkamer van de Minister. De tentoonstelling van Boy Namias de Crasto bestaat namelijk uit een combinatie  van gecalligrafeerde gedichten apart en (in combinatie) toegepast in etsen, tekeningen, schilderijen, keramiek en bronzen beelden, Op Curacao, zijn geboorte-eiland, verschijnen regelmatig kranteberichten over zijn succes in Nederand. In het Antillenhuis in Den Haag hangen ook meerdere werken van hem.

 

In het Contactblad van september 1989 besteedden we reeds aandacht aan het oeuvre van deze Bussumse kunstenaar. Dit n.a.v. de tentoonstelling " Poëzie in grafiek en kalligrafie", oktober 1989 in 't Spant. Gekalligrafeerde gedichten met de daarbij behorende ets van de Antilliaanse Pierre Lauffer en de Bussumse Christine Hilsum-Beuckens stonden centraal op deze expositie, die in de jaren erna ook nog in Naaldwijk en Tilburg te zien geweest is. Een 12-tal gedichten / etsen verscheen onder de titel "Zoals het komt", de titel van Christine's dichtbundel uit 1948, in boekvorm. Het doet ons deugd, dat thans Curacao aandacht besteedt aan het werk van Namias de Crasto.