Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 2 (september 1991) pag. 77-79

Nieuwe aanwinsten

Namens de Oudheidskamer G, Langemeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Vakanties brengen onduidelijkheden mede, wie is er wel, wie niet. Ik heb thuis nog aanwinsten van de Oudheidskamer liggen en volg maar de kortste weg en schrijf zelf maar even een deel van deze rubriek.

Nr. 1  Map met fotocopiëen over het leven van de schrijver van cabaretliedjes DIRK WITTE, uit het boek 75 jaar Nederlands cabaret door Wim Ibo. Dirk Witte woonde in Bussum in de Villa "SOLITUDE" Gooilandseweg nr.1. Marcus v.d. Heide maakte mij hierop attent.

Nr. 2  Het boek: Tweespalt geschreven door Jan Fontijn over het leven van Frederik van Eeden. Een zeer informatief boek met veel foto's o.a. uit Bussum. Bijvoorbeeld de villa Beukenoord (bladzijde 304). Thans ligt op die plek aan de 's Gravelandseweg de villa "AMBY".  Veel nieuws met betrekking tot Bussum is er in te lezen, o.a. de aankoop van Walden.

Nr. 3  GELETTERD BUSSUM een boek over Bussumse schrijvers. De schrijfster mevr. Schölvink beoogde ons te laten kennismaken met onze Bussumse schrijvers en ging niet op details in. Dat was niet haar bedoeling.

Nr. 4   Boek: 50 jaar Remonstranten in het Gooi. Uitgave 1986 . Boeiend geschreven, veel oude Bussumse namen, soms met foto's o.a. van de overleden bekende Bussumse architect ir. G. Treep b.i., die de Remonstrantse kerk ontwierp.
Van groot belang voor Bussums oorlogsverleden is het stukje: "Oorlog en Bezetting" - bladzijde 25 en de lange hongerwinter1944-1945 (bladzijde 28). Dat wij over die oorlogstijd in Bussum bezig zijn een documentatie op te bouwen is bij velen van U misschien niet bekend. U kunt daaraan medewerken door gegarandeerd betrouwbare gegevens aan ons te zenden.- Gegarandeerd is eigen waarneming.

Nr. 5   Het groepsblad nr. 4 uitgave ARROWEGROEP. Dit boekje werd geschonken door mevr. Kwant die daarbij nog enige bijzonderheden gaf.; o.a. over het koeienbad en de tweede wereldoorlog. Deze gegevens zijn in het boekje bijgeschreven. De jeugdstorm zou tijdelijk in het troephuis ondergebracht zijn. Het huis werd tenslotte afgebroken en het hout ging de kachels in.

Nr. 6  Boek; HOLLAND rond 1840 uitgegeven door de provincies Noord en Zuid Holland en het baron de Vos van Steenwijk-fonds ter gelegenheid van het 150 jarige bestaan van Noord en Zuid Holland. Zeer informatief en ook voor ons bruikbaar is het hoofdstuk: HOLLAND ROND 1840. Trouwens er valt veel uit te leren hoe men een onderzoek moet aanpakken. Schitterend is hoe BLARICUM haar bijdrage tot stand bracht. Onze kring heeft merkwaardig genoeg geen verzoek gehad tot medewerking. Overigens komt het belang van goed draaiende kringen duidelijk naar voren en ziet men het grote nut van onderzoek door historische kringen.

Nr. 7  Boek; 75 jaar Bussumse montessorieschool. Informatief, veel foto's.

Nr. 8  Boek; Beelden van Bussum. Een fotoboek over beeldhouwwerken in Bussum, uitgave afd. kunst en cultuur van de gemeente Bussum.
Een prima initiatief dit boekje. Drs Hans Zonneveld schrijft in zijn voorwoord: "Beelden in Bussum is de eerste uitgave in een serie over cultuur in Bussum, gedacht wordt aan een vervolg over monumenten ter plaatse".  Wij juichen dat zeer toe. Het boekje is mooi verzorgd en er is een route beschrijving los verkrijgbaar. Vermoedelijk nog te koop. Wel een opmerking met vraagtekens n.l. over de tekst op bladzijde 32 over de Nieuwe Brink die klopt niet helemaal. Zeker heeft daar geen Wilhelminafontein gestaan. Samenwerking met de historische kring zou nuttig kunnen zijn. De monumenten op de begraafplaatsen mis ik, maar misschien ligt dat wat moeilijk. Tenslotte gaat de rust daarvoor.

Nr. 9  Boek; LAMBERTUS ZIJL uitgave Drents Museum te Assen. Een schitterend boek over het leven en werken van deze zeer beroemde Bussumse beeldhouwer, die hier totaal vergeten is. Zelfs zo sterk dat een grafmonument op het graf van de schrijver van Oordt gemaakt door Zijl - volgens de regels die gelden bij ontruiming van een graf - vernietigd is. Een bijna identiek monument van Zijl gemaakt voor het familiegraf van de familie van Dishoeck staat er gelukkig nog. Let de gemeente op grafmonumenten ? B.v van Frederik van Eeden, dr. Helmig v.d Vegt, P.J. Loman en vele anderen.

Nr. 10  Ziekenhuis Gooi Noord schonk ons wederom enige voorwerpen o.a. een zilveren bestek, serviesgoed, enige wandtegels met motieven over de geneeskunde en een aanwezigheidsbord met de namen van de oudste doktoren. Het zilveren bestek was vroeger bestemd voor de eerste klas patienten. Een dergelijke regeling past niet meer in onze tijd.

Nr. 11  Boek: VAN ZIEKENFONDS TOT ZORGVERZEKEKAAR , uitgave van het ziekenfonds Gooi en Omstreken. De tekst werd verzorgd door Memoriale Bussum, geschonken door ons lid en tevens de man achter "Memoriale" Wouter van Riemsdijk. Het begin van de ziekenzorg in onze streek lag in Naarden en wel in het jaar 1696 met de oprichting van het fluwele gilde. Een hoogst interessant boek.

Nr. 12  KUNSTSCHILDERS IN BUSSUM   Ons lid de heer Jensma in Vorden heeft zich de moeite getroost uit een zeer dik boek over Nederlandse kunstschilders alle namen van in Bussums gewerkt hebbende kunstschilders op te vissen. Een monninken werk is daar verricht in het stille Vorden. Ontzettend veel dank - zij het door omstandigheden erg laat. Wat gaan wij met deze gegevens doen ?? Welk lid geinteresseerd in de schilderkunst bekijkt dit monninkenwerk eens en vult het zonodig en mogelijk aan met aan hem bekende gegevens.

Nr. 13  Literatuur -Knipsel uit de Omroeper over Willem Brandt

Nr. 14  Diverse uitgaven:
Tussen Vecht en Eem over Weesp
De 0mroeper: wereldoorlog 1940-1945 deportatie van de Joden
De Omroeper -de Gooise boerenwagen.
Spiegelschrift -o.a. over de Corverlaan en Jan Corver en het monumenten inventarisproject

Nr. 15  Muziek - gegevens over de Tindalstichting.

Nr. 16  Krantenknipsels over de boerderij Plaggeweg 5. Voor het historisch behoud vocht de GEMEENTERAAD in de periode 1977 - 1981;  5 jaar dus ! Men wenste geen afbraak maar behoud. Het staat er nu nog in volle glorie maar komt (nog) niet voor op de monumenten-lijst. Slaapt de gemeenteraad ? Een slimme eigenaar b.v. een projectontwikkelaar verwijzend naar het geliefde stokpaardje van de gemeente; "ER STAAN DAAR AL FLATS IN DE BUURT"  kan het zo afbreken.
Verder krantenknipsels over KPC de Bazel.

Nr. 17  Een schets van het terrein van de schietvereniging "EEN DOEL" bij de legerplaats met daarnaast de renbaan. (rond 1880 ! )

Nr. 18  Kadasterkaarten:
1) Zanderij Brandhof 1890 met omgeving Huizerweg met de leerfabriek en villa de Lelie
2) Landgoed Cruysbergen rond 1860
3) Aanleg Brediusweg in 1304 -- kaart gemerkt A
Interessant voor Brediuskwartier bewoners
4)  Omgeving Brediusweg kaart 1906 kaart gemerkt B
5) Plan voor het verleggen der Oud Bussummerweg
6) . Kaart Het Spiegel anno 1824 ten oosten Meerweg.
7) Kaart Het Spiegel tussen Meerweg en Plaggenweg.
8) Twee kaarten van het Spiegel tot aan de Meerweg resp. van 1875 en 1889.
(Overigens al veel eerder afgegeven doch nooit vermeld als binnengekomen aanwinsten)

 

Opmerking: Deze keer is de rubriek "NIEUWE AANWINSTEN" wat uitvoerig uitgevallen door de achtergronden van de aanwinsten te belichten zodat het doel waarom de Oudheidskamer deze zaken verzamelt wat duidelijker is. De Oudheidskamer is een EENMANS-zaak, gelukkig met steun van mijn vrouw. Die situatie mag natuurlijk niet zo blijven. We komen daar nog wel eens op terug. De documentatie afdeling moet alles verwerken o.a. goed opbergen zodat het ook weer terug te vinden is. Dat is een hele klus. Deskundige hulp kan men best gebruiken.