Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 1 (? 1991) pag. 37-39

Na de grote brand van 1840 

van de redaktie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

In het artikel over de grote brand in 1840 in het vorlge nummer werd melding gemaakt van de collectes voor de slachtoffers waaronder Coen Tukker die zelf de vernederende gang door Naarden moest maken om voor hem en zijn gezin te collecteren.

Van mevrouw Krijnen, één der auteurs van het artiktel, ontvingen wij een tweetal afschriften van brieven die op deze collectes betrekking hebben.
Eén van burgemeester Thierens van Naarden waarin hïj zijn toestemming verleent; linksonder staat de opbrengst van f 50,86 1/2.
De tweede brief vermeldt de opbrengst van de in Amsterdam gehouden collecte die f 169,55 opleverde. Blijkens deze brief waren er onder de gulle gevers het op prijs stelden ".... dat er van deze opgave melding gemaakt werd in eene der Nieuwspapieren ...."