Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 2 (maart 1987) pag 15-16


Literaire tentoonstelling november 1986

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

Naar wij in het vorige Contactblad Jaargang 3 nummer 1 (oktober 1986), pp. 1 meedeelden zou Documentatie „voor een vrolijke noot” zorgen. Welnu, Hans Mobach speelde bij de opening op de piano de Concordia Mars Souvenir de Bussum van Camillo Cavallazi, waarna Jan Dijkema het (reeds in het vorige nummer afgedrukte)Dorpslied voor Bussum      met ons instudeerde. Daartoe had hij een bandje, aanwezig op het gemeentehuis, afgeluisterd en de melodie op papier gezet [zie partituur).

Beide 'musici' waren afkomstig van het Willem de Zwijgercollege, zodat er met inleider Rudolf Geel en Marcus van der Heide erbij sprake was van een "Willem de Zwijger-reünie", aldus de heer Van Berkel in zijn inleidende woorden bij het muzikale gedeelte. Geel is namelijk oudleerling, Van der Heide, wiens boek Bussum door schrijversogen als leidraad voor de tentoonstelling diende, ouddocent van Het Willem.

Rudolf Geel verraste vervolgens met een futuristisch verhaal over een literaire tentoonstelling in het jaar 2086 [zie Schrijvers in Bussum in dit contactblad].

Het letterkundig aspect van de historie van Bussum, belichaamd in een overzicht van leven en werk van 31, reeds overleden, auteurs trok welgeteld een aantal van 724 bezoekers, onder wie een zestal klassen van het Goois Lyceum, die rondgeleid werden. Het receptieboek/gastenboek geeft een aantal curieuze opmerkingen en zelfs aanvullingen op het literaire vlak, enige onbekende Bussumse auteurs.

Als blijvende herinnering aan de tentoonstelling is de stof verwerkt in een fors gedenkboek, waarin alle teksten met het meeste illustratiemateriaal.

De Bussumse dichter Hugo Huygen had op een affiche een gedicht geprikt, dat wij hierbij aan de vergetelheid ontrukken.

Lezen is reizen
Een boek biedt als een reis een veld met wegen,
je kunt een nieuwe wereld zelf ontdekken.
maar ook verloren beelden die nog trekken.
Goed lezend kom je ook jezelf weer tegen.

Een korte impressie van de tentoonstelling staat in het blad
TVE/Vrienden van het Gooi, Jaargang 5, nr. 1 (febr. '87), pag. 40

Tenslotte nog een foto van Rudolf Geel, amicaal naast de grote uitgever Van Dishoeck vóór het paneel van Schimmel, de eerste auteur die zich in 1879 in Bussum vestigde. In zijn villa Anna's Hoeve (zie paneel) trok later de uitgeverij Van Dishoeck.