Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 2/1 (1985) 0

Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 2, nummer 1 (oktober 1985) pag 0

VAN DE REDACTIE

Marcus van der Heide

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Een gedeelte van dit nummer is ingeruirnd voor de Werkgroepen. Ook door de Werkgroepen Architectuur en Oudheidkamer is goed werk verricht, zoals bleek op de bijeenkomsten van de H.K.B. waar ze verslag uitbrachten. Een presentatie naar buiten Iijkt ons op zijn plaats.

Het artikel over 'Pinkelman en Pollewop' lag reeds klaar voor het vorige nummer, dat ook al uit zijn voegen barstte.

De -gelukkig geredde- boerderij aan de Plaggenweg  geeft aanleiding tot een aardig speur-artikeltje.

De autobiografie van Loeka Wolf Catz daagde uit tot een diepergaande studie : want Kind in de schaduw, geschreven als roman (met flashbacks, flash-forwards; dialogen; enz.) is een sleutelroman. De naamloosheid accentueert het romanachtige en veroorzaakt een zekere romantisering; door het weglaten van de namen zijn de problemen -van ziektegeschiedenissen- veralgemeend. De boekenlijst achterin bewijst echter dat het boek ook een documentaire kant heeft en voor de medisch geïnteresseerde lezer van praktisch nut kan zijn.
Maar bovenal: Kind in de schaduw is goed geschreven, leest lekker en zelfs spannend als aanklacht tegen het medische systeem. Aanbevolen!
We plaatsen hier een verkorte studie, gedaan in de zomervacantie. De originele versie werd de auteur ter hand gesteld.

Een aantal lezers reageerden ook dit keer. Ook de activiteiten in de regio verdienen alle aandacht. Rudolf Geel's 'Cultuurprijs' gíng nog net mee.
Misschien zijn weI de "werkende" leden der vereniging nodig om het blad financiëeL te redden. AIs ieder in de loop der tljd één advertentie inbrengt, dan is dat ook geregeld. Vanwege te weinig advertenties in dit nummer een maximum aan leesvoer!


Namens redactie Marcus van der Heide