Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 9/3 (1993) 125-127

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 3 (december 1993), pag. 125-127

Lezers reageren: Maarschalk Kisjes

M.G. de Leeuw

Klik hier voor de pdf van dit artikel
Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

In het vorige Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nr. 2 (september 1993), pag. 60 vroeg mevrouw Ina de Beer wie haar iets meer kon vertellen over iemand die "maarschalk Kisjes" werd genoemd.

Een oud-inwoonster van Bussum die in Drente woont en op bezoek in Bussum de oproep las, reageerde: zij had onlangs iets over een Kisjes in de krant gelezen en hem herkend in een supermarkt. Naar aanleiding van de vraag in ons blad heeft deze mevrouw kontakt opgenomen met C. Kisjes, die tegenwoordig met zijn echtgenote in Drente woont. Hij bleek zich zijn geboorteplaats nog goed te kunnen herinneren.

C. Kisjes.

Cornelis Kisjes werd op 8 augustus 1913 in Bussum geboren op de Achtermeulenlaan 11. Hij woonde daar tot zijn tiende jaar; daarna verhuisde hij met zijn ouders naar Vaartweg 44. Hij bezocht de lagere School met de Bijbel aan het Eendrachtpark om daarna in de leer te gaan bij de heer Rippe in de Hamerstraat. Daar leerde hij het vak van stoffeerder. Op ongeveer twintig jarige leeftijd startte hij aan de Vaartweg 44 een eigen bedrijfje. Op 16 juli 1941 trad hij in Bussum in het huwelijk met Elizabeth van Hees. Het echtpaar kreeg vijf kinderen: twee jongens en drie meisjes. Aan de Kapelstraat 25 opende C. Kisjes een meubelzaak. Drie jaar later verhuisde het gezin naar Landstraat 3a. Daar opende hij de Gooische Stoffeerderij, tevens meubelmakerij; en hij verkocht ook antiek.

Cornelis Kisjes had een enorme bewondering voor het koninklijk huis. Om het jaarlijkse defilé bij paleis Soestdijk bij te wonen ging hij ieder jaar met een praalwagen naar Soestdijk.

In de oorlogsjaren heeft Cornelis Kisjes – naar eigen zeggen – zelfstandig ondergronds werk verricht. In 1944 had hij zelfs 200 man op de been voor de verdediging en voor opsporing. Na de bevrijding hield hij op zijn verjaardag 8 augustus 1945 een toespraak op het platte dak van zijn woning aan de Landstraat 3a. Onder het wakend oog van de politiecommissaris, de heer Van Berkel, sprak hij over het huis van Oranje en met name de Koningin.

Verkorte toespraak:

"Het is of de melodie van het Wilhelmus over Nederland heen gaat. En dan zeggen ze vol ontzetting: Waar moet dat heen? Vele jongeren worden aangegrepen door een geweldige levensangst. Waar moet dat heen met deze wereld na de oorlog. Geestelijke armoede. De partijpolitiek vloekt zo tegen de regering, waardoor het schijnt dat zij niet meer weten hoe zij moeten regeren. En nu staat Jezus daar in het midden van het volk en zegt: Wees rustig. Hij zegt tegen onze regering: Geloof alleen te midden van de storm in deze tijd. Laten we het eens worden met ons vorstenhuis. Dat we na deze bevrijding een oprecht feest vieren. Maar dan met Gods hulp. Ik spreek uit ervaring. Dat Jezus Christus onze Meester en Leider over alles wat gebeurd is een roepstem is om zich tot Hem te bekeren. Hebt dan elkander lief en viert dan gemeenschappelijk feest.

Leve de koningin!
Leve prins Bernhard!
LEVE DE GENERAAL ! "

In 1946 verhuisde het gezin Kisjes naar Lammert Majoorlaan 27, waar hij zijn beroep van stoffeerder bleef uitoefenen. Hij had een originele reclamestunt bedacht: een gedicht dat zelfs werd gepubliceerd in de Gooi- en Eemlander en De Bussumsche Courant.

     
C. Kisjes
 

Op de hoek Lammert Majoorlaan
in de omtrek Vondellaan
is een stoffeerderij geopend
van C. Kisjes, aangenaam.

Deze man een groot bekende
uit zijn illegale tijd
werd tot generaal uitgeroepen
door zijn volk uit dankbaarheid.

In de woning aan de Landstraat
stond heel Bussum voor zijn deur
een hele winkel vol met bloemen
prijkte daar in alle kleur.

Kisjes vierde zijn verjaardag
8 augustus was de dag
in de winkel boven zijn woning
wapperde fier onz' Neerlands vlag.

Tot dat op zekere morgen
de heer Kisjes nam een kloek besluit.
"Kom", zei hij, "we gaan weer werken,
want Neerlands welvaart moet vooruit."

En door toedoen van wat heren
kreeg de heer Kisjes nog een zaak er bij.
Heeft u meubels te stofferen:
loop dan Kisjes niet voorbij.

Inmiddels was C. Kisjes lid geworden van het Leger des Heils. In de jaren vijftig begon hij op de Vaartweg 44 een pension waar Marokkanen onderdak vonden. Niet veel later trad hij toe tot de Pinkstergemeente.
Later verliet hij zijn geboortedorp en vestigde zich in Franeker, waar hij een meubelzaak opende. De bovenverdieping van de zaak richtte hij in als kerkzaal voor de Pinkstergemeente. Daar begon hij met prediken. Dit prediken zat hem blijkbaar in het bloed, want daarna predikte en woonde hij onder meer in Vroomshoop, Zutphen en Lunteren.  Tenslotte verhuisde het echtpaar naar Drente. Hij is daar nog steeds aktief en predikt voor de Pinkstergemeente.

Het echtpaar Kisjes-van Hees geniet – de omstandigheden in aanmerking genomen – een tamelijk goede gezondheid.

Met dank aan de heer C. Kisjes voor zijn medewerking aan dit artikel.