Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum jaargang 12 nummer 1 (mei 1996) pag. 10


Zuster Marca

J.R. Bus-Degger

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Broeder Vitus Degger schreef in het Contactblad van april 1995 dat hij graag iets wilde lezen over het "kakschooltje" van zuster Marca in Mariënburg aan de Herenstraat 6a. Voor het Contactblad schreef mevrouw J.R. Bus-Degger haar herinneringen op.

De "kakschool" was gevestigd in de vleugel van Mariënburg aan de Herenstraat. Er naast is later de Fröbelschool gebouwd. Mijn broers en zusters zijn allemaal op de bewaarschool geweest, op de jongste na. Zij heeft nog de nieuwe Fröbelschool kunnen bezoeken.

De kleine kinderen kwamen bij zuster Marca en de anderen bij zuster Mensia. Volgens mij waren er alleen maar arbeiderskinderen op die school. Waar waren de anderen?

Wij zaten in lange banken met 6 of 8 kinderen naast elkaar. We kregen een lei en een griffel en moesten zelf een sponsedoos meebrengen., dat was een soort busje waar een nat sponsje in zat om de lei mee schoon te vegen. 's Zaterdags kregen we een "builtje" mee naar huis: een klein katoenen sokje waar een veterbandje door was geregen en dat om onze hals werd gehangen. Op maandag namen we het builtje met schoolgeld weer mee naar school.

Een kind dat te laat kwam, kon niet bij de bel. Het hield dan een hand tegen het raam van het klaslokaal. Het waren matglazen ramen. Als wij dan een hand op het raam zagen riepen wij: "Zuster, een hand!" En dan ging de zuster de deur openen.

Ik herinner mij niet dat wij iets anders deden dan schrijven of tekenen op de lei en liedjes zingen. In het speelkwartier mochten we naar de W.C. Een rijtje w.c.'tjes voor de meisjes links en een rijtje rechts voor de jongens. In het midden stond er een muurtje tussen. De zuster ging op een stoel voor het muurtje zitten. We droegen "bandenbroeken" en gingen in een rij voor de zuster staan om onze broek los te laten maken. Als je klaar was, ging je weer in de rij voor de zuster staan om de broek vast te laten maken. Daarna mochten we even buiten spelen.

Eens zijn wij met de zuster naar de "grot van Lourdes" geweest. Deze lag achter in de tuin van Mariënburg. Het was een grote belevenis.

De zusters op de lagere school hadden een "knip", maar zuster Marca gebruikte een "klep". Die bestond uit twee houten dekseltjes die met een scharnier aan elkaar waren bevestigd. De zuster liet die klep in haar hand openvallen en sloeg hem vervolgens met een klap dicht. Zo vroeg ze aandacht voor het een of ander.

In de klas stond een missiebusje. Als je een cent meenam voor de "heidenkmderen" dan kreeg je een schuimpje.

Ik herinner mij zuster Marca als een kwieke zuster met vurige, grote ogen.