HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum
jaargang 11 nummer 1 (april 1995)
pag. 15


Bussumse missionarissen (2)

Auteur: Ina de Beer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Deel 1: Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 10, nr. 2 (september 1994), pag. 80

Het Contactblad van de Historische Kring Bussum, dat ook wordt toegezonden aan een aantal uit Bussum afkomstige missionarissen, is door hen met veel enthousiasme ontvangen. Pater Thomas Huisman uit Zaïre was onlangs met verlof in Bussum en kwam bij mij op bezoek om persoonlijk te bedanken voor de toezending. De overige missionarissen hebben de Historische Kring schriftelijk bedankt. Zij hadden het eerste exemplaar meteen met veel plezier gelezen.

Broeder Vitus Degger in Indonesië schreef onder andere dat het lezen in het blad hem een mooie dag had bezorgd: een dag van mijmeren en terugblikken op de tijd dat hij als kind aan de Laarderweg in Bussum woonde. Hij zou graag eens willen lezen over het "kakschooltje" van zuster Marca in Mariënburg (de voormalige Fröbelschool aan de Herenstraat 6a, waar tegenwoordig kinderdagverblijf Kwibus is gevestigd). Welke lezers of lezeressen kunnen hier iets meer over vertellen? Uw reaktie kunt u ook naar de redaktie sturen.

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 185 gasten en geen leden online