Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 14/3 (1999) 93 (i)

Contactblad Historische Kring Bussum 14/3 (januari 1999) pag. 93


Lezers reageren: Balkanoorlog in Bussum

T. van der Tweel

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Het artikel over de Balkanoorlog in Bussum van Martin Heyne in het vorige Contactblad is door mij, T. van der Tweel, met belangstelling gelezen daar de genoemde M. v.d. Tweel die woonde op nr. 140 (later Laarderweg 25) mijn overgrootvader was.

Om een beeld te schetsen van de grote gezinnen in die tijd ca. 1890 en de grote kindersterfte geef ik hieronder de samenstelling van het gezin van mijn voorouder. De man, Matthijs van der Tweel geboren in Naarden 6-11-1850 als zoon van Teunis van der Tweel en Annetje Klaasen. Hij was tuinman bij de kwekerij van Rookhuyzen, Rebel en co. te Naarden, tot 2 jaar voor zijn dood in 1923 heeft hij hier gewerkt. Hij trouwde op 20-12-1872 te Huizen met Jannetje Vos, dochter van Willem Vos en Rijkje Veerman.

Eerst woonde het gezin in Naarden. Op 20 maart 1878 verhuisden zij naar Bussum naar nr. 140. In Naarden kregen zij 2 kinderen n.l. Teunis geb. Naarden 24- 1-1876 (mijn grootvader) gehuwd op 20-10-1898 met Dirkje Leebeek. Willem geboren in Naarden op 19-9-1877 (gehuwd geweest).

De andere kinderen werden in Bussum geboren.
Mathijs geb. 12-9-1878 overl. 12-3-1883 5 jaar oud,
Rijk geb. 1-1-1880 overl. 4-2-1880 1 maand oud,
Rijk geb. 30-3-1881 overl. 14-4-1882 1 jaar oud,
Rijk geb. 13-5-1882 overl. 9-3-1883 10 maanden oud,
Antonia geb. 7-1-1884 (geh. geweest)
Mathijs 13-10-1885 (geh. geweest)
Grietje 17-11-1887 (geh. geweest)
Johannes 18-02-1889 (geh. geweest),
Rijk geb. 7-8-1890 overl. l l-l l-1890 3 maanden oud,
Everarda 8-12-1891 overl. 5-04-1893 1½ jaar oud.

Op 27-12-1923 stierf Matthijs op 73-jarige leeftijd op Landstraat 19 te Bussum, zijn vrouw stierf op 81-jarige leeftijd op 14-1-1929. Van de 12 kinderen uit dit gezin hebben er dus maar 6 de huwbare leeftijd bereikt, terwijl opvalt dat de jongens met de naam Rijk niet levensvatbaar waren; van de 4 jongens met de naam Rijk is geen ouder geworden dan 1 jaar. Nee dan houd ik het maar bij mijn naam Teunis.

Het bovenstaande is zo maar een opsomming van de lotgevallen van 1 gezin in een van die kleine huisjes aan de Laarderweg. Wat een leed moet hier geleden zijn. Misschien kan een van onze lezers ons meer vertellen over een of meerdere van die andere gezinnen.

T. van der Tweel
Thorbeckelaan 111
1412 BN Naarden