Skip to main content

 Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1, nummer 2 (maart 1985) pag. 22-23


Negende boek van Bussumse Jacqueline Doorn verschenen

van de redactie

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Zie ook 

GOOI- en EEMBODE 17/1/85

"Leuk om de mensen achter de legende te bekijken"

BUSSUM - Onlangs verscheen het negende boek van de sinds 1952 in Bussum wonende schrijfster Jacqueline Doorn. In 'De prijs van het bloed' verhaalt de auteur over de kinderen van Willem van Oran je, hun rol en hun lot. 
Nu precies twintig jaar geleden debuteerde Jacqueline Doorn met een bekroonde roman. 
Jacqueline heeft van kindsbeen af geschreven. Ze was altijd wel bezig met pen en papier. Het bleef echter bij het schrijven voor zichzelf, totdat ze werk instuurde voor een prijsvraag en bekroond werd met de 'Kosmos Eerstelingenprijs' die toentertijd in Singer werd uitgereikt.

Biografie
Sindsdien heeft zij onder meer vijf biografieën gepubliceerd, namelijk over de twee Mary's Stuart, beiden de echtgenote van een prins van Oranje. Daarna volgden in snel tempo Rusland en Oranje, Willem III, Emma en Sophie en Nederland, Oranje en de doofpot, waarin de levens van de omstreden prinses Marianne en haar broer Koning Willem II onder de loep worden genomen.

Verbonden
Het Huis van Oranje is al tijd op de één of andere manier verbonden geweest aan de geschiedenis der Nederlanden", vertelt de in Zwitserland geboren schrijfster. Zij vervolgt: ,,Dat is de kapstok voor mijn verhaal. Die mensen hebben veel beleefd, ook in samenhang met Nederland. Het leven is namelijk veel boeiender en veel verrassender dan de mensen denken. Ik sluip na hoe zich dat ontwikkeld heeft. Een dat geeft dikwijls verrassende resultaten."

Krenten
Jacqueline bekijkt de geschiedenis niet vanuit een droog en stoffig standpunt. maar weet met haar manier van schrijven en met name hoe zij het achtergrondmateriaal voor haar boeken verzamelt, op een leuke en frisse manier de krenten uit de historiebrij te halen. ,,Je moet de mensen achter de 'heilige' legende weten te bekijken. De menselijke trekjes en gewone dingen er uit weten te halen. Dat betekent niet dat de waarheid niet geschreven mag worden en stuit sommige mensen nog weleens tegen de borst. Zo heb ik bij het venzamelen van informatie voor dit nieuwe boek in een heel klein voetnootje in een of ander schrijven ontdekt, dat één van de dochters van Willem van Oranje geweigerd had om het bruidsbed met haar kersverse echtgenoot te delen. Dat zijn de leuke dingen, die zo'n verhaal goed leesbaar maken. Mijn boeken moeten voor iedereen te lezen zijn. Het moet geen gezwollen taal zijn", legt Jacqueline uit. Haar informatie haalt zij voor het merendeel uit de universiteitsbibliotheek in Amsterdam, verder ook uit het Algemeen Rijksarchief in Den Haag en indien nodig uit plaatselijke archieven. Ook bezoekt zij weleens de Koninklijke Bibliotheek.

Onbevooroordeeld
Jacqueline is geboren in Zwitserland, maar verhuisde op jeugdige leeftijd met haar ouders naar Tsjechoslowakije. Later ging zij weer terug naar haar geboorteland. Na de tweede wereldoorlog kwam zij naar Nederland. ,,Het feit dat ik in het buitenland ben opgevoed, betekent dat ik nogal onbevooroordeeld tegenover het Huis van Oranje sta. Ik bekijk het vanuit een ander standpunt dan de meeste Nederlanders. Het contact met al die andere culturen komt goed uit voor mijn schrijverswerk. Het is toch heerlijk dat je diverse vreemde talen kunt lezen. Daarbij heb ik die kennis nodig voor mijn achtergrondinformatie, want die is dikwijls in een andere taal geschreven."

Bij het samenstellen van 'De prijs van het bloed', is het Jacqueline duidelijk geworden hoe zwaar de strijd voor de vrijheid is. ,,Het is een geweldig proces geweest. Die onderhandelingen die nodig waren om de zaak recht te krijgen! Maar er is geen vrede mogelijk zonder vrijheid. En dat is ook de teneur van boek", vertelt zij over 'De prijs van het bloed', dat een jaar later dan verwacht uitkwam. De titel is ontleend aan een uitspraak van Maurits, één van de zonen van Willem van Oranje: ,,Het zijn onze handen die de vrijheid hebben gegrepen, ze is gekocht door onze rijkdom, die daarvoor gewillig is afgestaan; voor de prijs van ons bloed, het bloed van zo vele duizenden, die de eeuwigheid zijn ingegaan. Helaas, wat heeft het wel niet gekost!".

Etiket
Je moet niet denken dat ik alleen maar in het verleden leef, hoor. Deze tijd is ook heel boeiend. Ik heb ook maatschappelijk werk gedaan, en daardoor krijg je een andere kijk op de samenleving. We krijgen nu het computertijdperk, hè. Ik ga me daar zeker in verdiepen, want je bent een kind van deze tijd." 
Hoewel het Huis van Oranje haar altijd zal bezighouden, probeert Jacqueline dit etiket, wat zij in de loop van de twintig jaren dat zij nu schrijft, opgeplakt heeft gekregen, enigszins te doorbreken. ,,Ik ben bezig met andere onderwerpen. Een mens staat tenslotte niet stil.


Nog enige "Bussumse" letterkunde kan toegevoegd worden :

Monika Sauwer Koude Kermis  Amsterdam Bert Bakker 1983: van de 6 verhalen spelen er enkele in het "villadorp B[ussum]" (pg. 28 en 54)

Bea Braam Een handvol bloemen  Drukkerij Meij Bussum: een bundeltje van 42 gedichten (1984)

Toos Staalman Vuurvogel en andere verhalen  Naarden Strengholt 1984

Piet van der Weyden Verboden flessen uit het coupéraam te werpen:  6 in eigen beheer uitgegeven, gestencilde verhalen [zie Gooi- en Eemlander 4/12/84]

Het artikel over Jacqueline Doorn bracht ons op het idee om in de toekomst ook aandacht te gaan besteden aan letterkunde, schilderkunst en beeldhouwkunst. Suggestie's zijn uiteraard welkom. We konden reeds een 'verslaggever' aan onze gelederen toevoegen. '
Red.