Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 16/1 (april of mei 2000) pag. 8


Onheil uit de lucht

Johan H.M. Klijnman

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Dit artikel bevat een rectificatie op de tekst op pag. 60 van Contactblad Historische Kring Bussum 15/2 (1999) 59-64

In het artikel over de blokbrandweer in het Contactblad van september 1999 is op pagina 60 een zin weggevallen. Burgemeester De Bordes geeft aan, dat gelden worden gevraagd voor één post, omdat de opperbrandmeester nu over één ingerichte post wil beschikken waarmee hij met 40 vrijwilligers zal kunnen oefenen. Deze vrijwilligers zullen worden gezocht in de woonwijk waar de post zal worden gevestigd. "Uitgaande van het beginsel van zelfbescherming zal in elke wijk een groep kunnen worden gevormd - zoals reeds is geschied door de oprichting van de buurtvereniging voor hulp bij luchtaanvallen in een deel van het Spiegel - tot welker beschikking dan het nodige materieel kan worden gesteld." Uit deze opmerking blijkt, dat er in november 1938 in het Spiegel al een groep vrijwilligers bestond. die als voorloper van de blokbrandweer kan worden beschouwd.

      
 
Foto (december 1942): Het schoolgebouw aan de Korte Godelindestraat.

Volgens het artikel was de feitelijke inzet van de blokbrandweer bij luchtaanvallen in Bussum nauwelijks nodig. M.J.M. Heyne attenteerde erop, dat bij de opsomming Hotel Jan Tabak ontbrak. Voor de volledigheid volgen hier alle incidenten.

Op zondag 3 november 1940 kwamen enige bommen uit een Engels vliegtuig terecht bij de Oud Bussummerweg. Op 30 december 1942 stortte een vliegtuig neer bij het schoolgebouw aan de Korte Godelindestraat. Op 25 november 1944 waren bommen gevallen op de Kolonel Palmkazerne en op 30 november 1944 op het terrein bij het spoorwegemplacement, waarbij een Duitse munitietrein ontplofte. Op 30 maart 1945 werd Hotel Jan Tabak beschoten. Voor meer onheil uit de lucht is Bussum gespaard gebleven.