Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 14/1 (1998) 29

Contactblad Historische Kring Bussum 14/1 (mei 1998) pag. 29


Brieven aan de toekomst

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

In Alledaagse Dingen. nr. 4 december 1997 staat een oproep om op 15 mei 1998 mee te doen aan het project "brieven aan de toekomst". Dit project is georganiseerd door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, het Nederlands Openluchtmuseum en het P.J. Meertens Instituut geholpen door KPN/PTT Post. De bedoeling is dat (toekomstige) onderzoekers een betrouwbaar beeld krijgen van het dagelijks leven anno 1998. Met uw hulp willen zij vrijdag 15 mei 1998 tot de best gedocumenteerde dag uit de Nederlandse geschiedenis maken. Als eerste resultaat van het project zal een boek verschijnen met een selectie uit de ingezonden brieven en ook zal in het Openluchtmuseum een tentoonstelling worden ingericht.

Wat moet u doen: schrijf vrijdag 15 mei een brief over wat u die dag gedaan hebt. Vraag iedereen in uw omgeving hetzelfde te doen. Het maakt niet uit hoe oud of jong u bent, of u wel of niet werkt, of u man of vrouw bent. Kortom: iedereen kan meedoen.

Waarschijnlijk komt er in Bussum ook een werkgroep die gaat fungeren als lokale ambassadeur voor het project; let op de krant. Anders kunt u uw brief sturen naar: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Werkgroep Brieven aan de toekomst, Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht. Fax: 030-2334047.