Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 18/3 (december 2002) pag. 2 (ii)


Rectificaties

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

[1] In het verslag Algemene Ledenvergadering 2002 zit een lacune. Na de vermelding van het boerderijenproject is een gedeelte tekst weggevallen. Hier volgt de volledige tekst:

"Verschillende werkgroepen zijn bezig met de voorbereiding van 'honderd jaar Prins Hendrikpark' en het boerderijenproject. Dit is een initiatief van TVE met als doel alle boerderijen tussen Vecht en Eem te inventariseren.
Natuurlijk worden ook de contactavonden vermeld met interessante bijdragen over de toekomst van de watertoren (door Michiel Haas) en het Wilhelmus (door de heer Petri).
De ledenadministratie werd overgebracht naar de Huizerweg en het archief wordt optimaal georganiseerd.
Eind 2001 werd een enquete gehouden onder de leden van de HKB. Met de wensen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Langere openingstijden van de Documentatie aan de Huizerweg, thans iedere vrijdag van 14.00 tot 17.00, zijn niet haalbaar."

 

[2] J.M. van Eijden van de Nwe 's-Gravelandseweg 2 berichtte de volgende correcties in het Van Eijden-artikel (Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 18, nummer 2 (augustus 2002), pag. 21-30):

[eerste kolom p. 21] Het sterfjaar van Gijsbert van Eijden is 1904 (de vermelde datum 22 april 1947 is de sterfdatum van zijn dochter) en hij was geen schoenmaker.
[tweede kolom p. 21] "Bertot": lees Butot.
Van de vijf zonen [in dezelfde kolom] werd ook Joop schoenmaker, wat "in het kader van het artikel best vermeld had mogen worden".
[pagina 23] Bakker Piet van Eijden is wel degelijk familie: "ook hij stamde (in zesde generatie) af van de in het begin van het artikel genoemde Rijk Teunisz van Eijden (1725-1776)".
In het onderschrift van illustratie 7 dient bij de achterste drie personen "v.l.n.r." gelezen worden als van  rechts naar links.