Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 18/2 (augustus 2002) pag. 3

Verslag Algemene Ledenvergadering
Auteur: E. Droogleever-Fortuyn

Klik hier om dit artikel in pdf-formaat te lezen.

In de tekst hieronder is de Rectificatie, gepubliceerd in het volgende nummer van het Contactblad (18/3, december 2002, pag. 2) verwerkt.

Aanwezig waren 24 leden (inclusief bestuur).
De voorzitter Mevrouw Piebes opent de vergadering.
Na een hartelijk welkom geeft zij een overzicht van de aktiviteiten van de Historische Kring in het afgelopen jaar. Er werd een excursie gehouden naar het museum in Weesp.
Verschillende werkgroepen zijn bezig met de voorbereiding van 'honderd jaar Prins Hendrikpark' en het boerderijenproject. Dit is een initiatief van TVE met als doel alle boerderijen tussen Vecht en Eem te inventariseren.
Natuurlijk worden ook de contactavonden vermeld met interessante bijdragen over de toekomst van de watertoren (door Michiel Haas) en het Wilhelmus (door de heer Petri).
De ledenadministratie werd overgebracht naar de Huizerweg en het archief wordt optimaal georganiseerd.
Eind 2001 werd een enqute gehouden onder de leden van de HKB. Met de wensen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Langere openingstijden van de Documentatie aan de Huizerweg, thans iedere vrijdag van 14.00 tot 17.00, zijn niet haalbaar.


Het financieel verslag biedt geen problemen en wordt goedgekeurd. Er is een batig saldo van f 671,13 [ = 304,50 euro]. Besloten wordt de contributie te handhaven op 13,60. De kascontrolecommissie wordt bedankt en gedechargeerd. Volgend jaar zullen mevrouw Vos en de heer Bierman zitting hebben in de commissie, met als reserve de heer Runhaar.

In het bestuur heeft een wisseling plaats gevonden door het aftreden van mevrouw Vos-Bogaard (redactie Contactblad), Ph. Scherpbier (penningmeester) en E. Droogleever Fortuyn (secretaris).Als nieuwe bestuursleden worden benoemd de heren J. Heetebrij (penningmeester) en M. van der Heide (Contactblad). Een opvolger als secretaris wordt nog gezocht. Daarnaast dient er uitgekeken te worden naar een opvolger van Coby de Jong als coördinator van de Documentatie.

De voorzitter richt een woord van dank tot de vertrekkende bestuursleden en biedt hun een fraai boeket bloemen aan.

In de rondvraag komt allereerst de noodzaak van het vinden van nieuwe adverteerders voor het Contactblad ter sprake, aangezien het aantal drastisch is afgenomen. Rob de Vries biedt aan iets aan acquisitie te doen. Mevrouw Langemeijer wordt gecomplimenteerd voor de nog steeds populaire wandelingen door Bussum.

De heer De Beer brengt de suggestie om nader onderzoek te doen naar de betekenis van Bensdorp voor het dorp Bussum.

Na sluiting van de vergadering wordt door mevrouw Langemeijer een interessante diaserie vertoond over ornamenten aan huizen in Bussum.

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 255 gasten en geen leden online