Skip to main content

In 1957 kocht de NTS een villa aan de Koningslaan 12 in de woonwijk Het Spiegel in Bussum. Villa Concordia was vlak na WO II in gebruik als dependance van de Brandsmaschool en later als toneelschool 'Ons Lekenspel'. De snel groeiende NTS vestigde op de Koningslaan haar financieel-economische dienst en algemeen secretariaat.

Later vertrokken deze afdelingen naar Hilversum en werd de villa de dienstwoning van de toenmalige voorzitter van de NTS, (‘Oom’) Emile Schüttenhelm. De villa werd in 1959 grondig verbouwd en naar de smaak van die tijd gemoderniseerd. Door die verbouwing is het oorspronkelijke karakter van de villa grotendeels verloren gegaan.

Tot aan zijn pensionering heeft de heer Schüttenhelm er gewoond. Daarna werd de villa in gebruik genomen door wat intussen de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) was. Ook diende het pand als tekenkamer voor grote projecten. Nadat het tijdelijk dienst deed als huisvesting van de regeringscommissaris bij de NOS werd het in 1985 te koop aangeboden. Tenslotte werd het in 1986 verkocht en kreeg het weer een woonbestemming.